Hơn 57.700 DN gia nhập thị trường trong 5 tháng

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong 5 tháng đầu năm nay số doanh nghiệp thành lập và quay trở lại thị trường tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng hơn 57.700 doanh nghiệp.
Hơn 57.700 DN gia nhập thị trường trong 5 tháng

Cụ thể, theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm nay cả nước có hơn  44.740 doanh nghiệp thành lập với số vốn đăng ký là 349.463 tỉ đồng, tăng 24,1% về số doanh nghiệp và tăng 59,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp trong 5 tháng là 655.908 tỉ đồng. Như vậy tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm nay là 1.005.371 tỉ đồng.     

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm đạt 7,8 tỉ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2016 là gần 532.000 người, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, cùng thời gian trên có gần 13.000 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động trước đây đã quay trở lại thị trường.

Trong 5 tháng đầu năm nay, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường gồm công nghiệp chế biến, chế tạo là 254.455 lao động; bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy là 96.338 lao động; xây dựng là 48.407 lao động; vận tải kho bãi với 25.144 lao động...

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong 5 tháng đầu năm nay hầu hết các ngành, lĩnh vực hoạt động có xu hướng tăng về tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm ngoái như: kinh doanh bất động sản với 1.076 doanh nghiệp, tăng 121,4%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội là 198 doanh nghiệp, tăng 81,7%; giáo dục và đào tạo có 993 doanh nghiệp, tăng 44,3%; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 3.475 doanh nghiệp, tăng 37,1%;...

Ngược lại, lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí có số doanh nghiệp gia nhập thị trường giảm 26,5% (583 doanh nghiệp).

Trong cùng thời gian trên một số ngành có vốn đăng ký tăng cao đột biến so với cùng kỳ năm ngoái là kinh doanh bất động sản đăng ký 85.989 tỉ đồng, tăng 456,3%; thông tin và truyền thông là 15.259 tỉ đồng, tăng 383,2%; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác là 29.904 tỉ đồng, tăng 143,1%; sản xuất phân phối điện, nước, ga với 18.475 tỉ đồng, tăng 137,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo đăng ký 49.483 tỉ đồng, tăng 135,2%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 6.701 tỷ đồng, tăng 115,3%;...

Hơn 22.400 doanh nghiệp giải thể, tạm ngưng hoạt động

Theo cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh này, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trên cả nước trong 5 tháng đầu năm nay là 10.794 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 22.431 doanh nghiệp, trong đó có 4.643 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và 17.788 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Theo TBKTSG