Hơn 100 nữ lãnh đạo doanh nghiệp miền Trung dự diễn đàn phát triển kỹ năng quản trị

VIetTimes -- Sáng 8/6, tại Đà Nẵng, hơn 100 nữ lãnh đạo doanh nghiệp từ 19 tỉnh miền Trung và các chuyên gia đã tham dự Diễn đàn-Tập huấn quản lý và phát triển doanh nghiệp.
Sáng 8/6, tại Đà Nẵng, hơn 100 nữ lãnh đạo doanh nghiệp đến từ 19 tỉnh miền Trung cùng các chuyên gia cùng tham dự Diễn đàn-Tập huấn quản lý và phát triển doanh nghiệp.
Sáng 8/6, tại Đà Nẵng, hơn 100 nữ lãnh đạo doanh nghiệp đến từ 19 tỉnh miền Trung cùng các chuyên gia cùng tham dự Diễn đàn-Tập huấn quản lý và phát triển doanh nghiệp.
Sự kiện do Hội nữ Doanh nhân Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam, Hội nữ doanh nhân, Tổ chức USAID Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức.
Mục tiêu của sự kiện này nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo doanh nghiệp của các nữ chủ doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.
Tại sự kiện, các nữ chủ doanh nghiệp được tư vấn, chia sẻ thông tin về quản trị, điều hành doanh nghiệp; các chủ trương chính sách về khởi sự doanh nghiệp; Cập nhật thông tin về luật pháp, chính sách liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp;…Tiến tới xây dựng hệ thống mạng lưới chuyên gia tư vấn nữ, giúp các chủ doanh nghiệp nữ trong khởi nghiệp và phát triển hoạt động kinh doanh.
Có mặt tại sự kiện, nhóm chuyên gia tư vấn, là các nữ doanh nhân đang hoạt động trên những lĩnh vực khác nhau đã có những chia sẻ về kinh nghiệm trong quản lý điều hành doanh nghiệp. Đồng thời thảo luận và bảo học kinh nghiệm thực tế dành cho các nữ chủ doanh nghiệp.
Được biết, hiện Việt Nam có hơn 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Với đóng góp vào gần 40% GDP của cả nước, hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò lớn trong nền kinh tế Việt Nam.
Đặc biệt, doanh nghiệp do phụ nữ điều hành chiếm khoảng 25% trong tổng số doanh nghiệp, tương đương hơn 100.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, chủ yếu thuộc khu vực doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
Theo mục tiêu phát triển, giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 1 triệu doanh nghiệp, trong đó có 350.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.
Nhóm tư vấn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp dành cho các nữ chủ doanh nghiệp khởi sự tại sự kiện
 Nhóm tư vấn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp dành cho các nữ chủ doanh nghiệp khởi sự tại sự kiện
Tuy nhiên, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ còn nhiều khó khăn, thách thức: quy mô nhỏ, sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp; trình độ năng lực quản trị doanh nghiệp và tiếp cận thông tin, công nghệ còn hạn chế; nữ doanh nhân lại phải cùng một lúc gánh trách nhiệm kép, định kiến xã hội về vai trò của phụ nữ trong kinh doanh vẫn còn tồn tại.