Hôm nay miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Cùng với nội dung bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới, hôm nay, QH tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.
Hôm nay miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Buổi sáng, QH sẽ thực hiện quy trình bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sau khi đã làm xong quy trình miễn nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng.

Dự kiến nhân sự duy nhất cho chức danh lãnh đạo trên là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch QH khóa 13.

Các ĐBQH sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trước khi bỏ phiếu kín.

Kết quả bầu sẽ được công bố vào buổi trưa.

Tân Chủ tịch QH sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay sau khi được bầu.

Ngay sau khi bầu Chủ tịch QH, UBTVQH sẽ trình QH miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng phiếu kín sẽ diễn ra sau khi các ĐBQH thảo luận ở đoàn vào buổi chiều.

Sau khi công bố kết quả, QH sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Trước khi kết thúc ngày làm việc, UBTVQH sẽ trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch nước. Sau đó, các ĐB thảo luận ở đoàn.

Tân Chủ tịch nước sẽ được bầu và ra mắt vào thứ 7 tuần này.

Theo VNN