Hội Truyền thông số VN sẽ tham gia mạnh mẽ vào quá trình thu thập dữ liệu, xếp hạng về chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chia sẻ với Bộ TT&TT và cùng cơ quan thuộc Bộ về khó khăn và hạn chế về nguồn lực, Hội Truyền thông số VN sẽ phối hợp với Bộ trong quá trình thu thập dữ liệu, đánh giá và xếp hạng về chuyển đổi số các cấp.

TS. Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam.
TS. Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam.

Trao đổi trên của TS. Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) – đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo người tham dự Hội thảo công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, tỉnh và quốc gia. Hội thảo do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp tổ chức.

Nói lời đầu tiên, TS. Nguyễn Minh Hồng bày tỏ từ góc độ Hội Truyền thông số Việt Nam, ông rất hân hạnh được cùng đơn vị thuộc Bộ TT&TT tổ chức hội thảo này và một số các hoạt động liên quan đến ứng dụng CNTT như chuyển đổi số.

Ông cho rằng việc tổ chức, đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ trực thuộc Chính phủ cũng như các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là việc làm hết sức thiết thực, hữu ích để các cơ quan thấy rõ mức độ ứng dụng CNTT của tổ chức mình so với các cơ quan và các địa phương khác. Từ đó, các cơ quan tiếp tục đẩy mạnh công cuộc ứng dụng CNTT, hoàn thành chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trong giai đoạn 2016 – 2020.

ông Nguyễn Minh Hồng nói về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số tại các Bộ, ngành

Ông chúc mừng các bộ, ngành, các địa phương được xếp hạng cao trong bảng xếp hạng về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 của Bộ TT&TT.

Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số bao gồm các chỉ số đánh giá về Chính phủ số, Kinh tế số, xã hội số của quốc gia, từng ngành, từng địa phương.

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng cho rằng chương trình này có cách tiếp cận rất mới so với các chương trình quốc gia tương tự trước đây. Chương trình đã chú trọng vào nâng cao nhận thức của toàn xã hội cũng như của người đứng đầu và thay đổi tổ chức cũng như phương thức làm việc chứ không chỉ chú trọng vào các vấn đề công nghệ. Đồng thời, chương trình huy động sự tham gia mạnh mẽ của tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội cũng như cá tổ chức xã hội nghề nghiệp. Và cũng tại quyết định này, Thủ tướng giao cho Bộ TT&TT chủ trì việc thực hiện. Bộ có nhiều nhiệm vụ phải làm, trong đó có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch của mình để thực hiện tốt chương trình này.

Về nhiệm vụ xây dựng Bộ chỉ số về chuyển đổi số mà Bộ được giao xây dựng, “chúng tôi thấy trong một thời gian rất ngắn, Cục Tin học hoá cũng như các đơn vị của Bộ TT&TT đã khẩn trương, nỗ lực nghiên cứu để xây dựng dự thảo và rất cầu thị lắng nghe, trao đổi ý kiến của các chuyên gia, ý kiến đóng góp” – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng nói.

Bộ Chỉ số chuyển đổi số này có một số điều mới về cách tiếp cận, đó là chuyển đổi tư duy từ cách tiếp cận ứng dụng CNTT và coi CNTT như là một công cụ ứng dụng mà chuyển sang chuyển đổi số một cách toàn diện, đưa CNTT vào mọi mặt của quản lý nhà nước cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

Mặt khác, Bộ TT&TT cũng mở rộng sự tham gia của các bên vào công tác đánh giá chứ không coi đây chỉ là công việc của Bộ như trước đây.

“Bản thân trong phương pháp đánh giá còn dùng thêm chấm điểm từ người dân cũng như chấm điểm từ chuyên gia. Chúng tôi cũng nhận thấy như vậy sẽ đảm bảo tính khách quan cũng như toàn diện hơn” – Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng nói.

Cùng với đó, số lượng các chỉ số đánh giá năng lực và kết quả theo phương pháp tính KPI - chú trọng hiệu suất - đã tăng hơn so với phương pháp cũ nặng về chỉ số cơ sở hạ tầng thông tin, đầu vào, chứ chưa phản ánh tốt, đủ kết quả đầu ra của các hệ thống ứng dụng CNTT cũng như sự hoạt động của người dân, cơ quan nhà nước.

Chủ tịch hội Truyền thông số chia sẻ với Bộ và các cơ quan thuộc Bộ về những khó khăn và hạn chế về nguồn lực. Hội Truyền thông số Việt Nam cũng như các hội xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT – Truyền thông rất sẵn sàng phối hợp với Bộ trong quá trình thu thập dữ liệu, đánh giá và xếp hạng.

“Bộ chỉ số được xây dựng trong một thời gian ngắn và chắc còn có thể có những hạn chế nhất định, cho nên chúng tôi cũng nhận thấy là Bộ TT&TT cần có cách tiếp cận tiếp theo cởi mở để lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp để hoàn thiện cho các năm tiếp theo” – ông Nguyễn Minh Hồng nói thêm.