Học viện Công nghệ BCVT trao bằng Thạc sĩ cho 156 học viên

VietTimes -- Học viện Công nghệ BCVT vừa tổ chức trao bằng Thạc sĩ đợt 1 vào ngày 23/9 vừa qua, cho 156 học viên cao học khoá 2014, trong đó, chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông có 24 Thạc sĩ, 20 Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin, 27 Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính và 75 Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
Học viện Công nghệ BCVT vừa tổ chức trao bằng Thạc sĩ đợt 1 vào ngày 23/9 vừa qua.
Học viện Công nghệ BCVT vừa tổ chức trao bằng Thạc sĩ đợt 1 vào ngày 23/9 vừa qua.

Khóa đào tạo Thạc sĩ năm 2014 đợt 1 tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo Thạc sĩ đã được thay đổi từ năm 2009, với chương trình được chú trọng xây dựng khoa học, hợp lý theo hướng cập nhật công nghệ, kỹ thuật và quản lý mới. Đồng thời, chương trình cũng đã được rút ngắn, chuyên sâu hơn, tập trung vào các học phần trọng tâm; thời gian chuẩn bị và làm luận văn dài hơn để học viên có thời gian tiếp cận, thực sự làm chủ được nội dung khoa học của luận văn. Đặc biệt, Học viện đã quy định đầu ra tiếng Anh của các học viên cao học phải đạt trình độ tương đương cấp độ B1 theo khung tham khảo Châu Âu.

Kết thúc khóa đào tạo Thạc sĩ năm 2014 đợt 1, đã có 105/156 học viên cao học có điểm trung bình chung các học phần trong toàn khóa đạt loại khá (từ 7,0 đến 8 điểm), trong đó chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông có tỷ lệ học viên cao học đạt loại khá cao hơn cả, lên tới 92%.

Cũng theo  thống kê, có 19/156 đề tài luận văn tốt nghiệp đạt loại giỏi (điểm bảo vệ luận văn đạt từ  9 trở lên), chiếm 12%, được các thành viên Hội đồng chấm luận văn là những cán bộ đang công tác ở trong và ngoài ngành cũng như ở các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu… đánh giá cao.

“Nhiều luận văn tốt nghiệp được đánh giá có hàm lượng nghiên cứu khoa học, ý nghĩa thực tiễn cao, có thể áp dụng triển khai vào hoạt động thực tế tại đơn vị nghiên cứu, sản xuất kinh doanh”, đại diện lãnh đạo Học viện Công nghệ BCVT cho biết.

Trong công tác đào tạo Thạc sĩ, đến nay Học viện Công nghệ BCVT đã tổ chức đào tạo 5 chuyên ngành, bao gồm: Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin và Quản trị kinh doanh, với đối tượng đào tạo đã được xã hội hóa và hình thức đào tạo đa dạng. Hiện, mỗi năm, Học viện tuyển sinh khoảng 300 học viên cao học. Học viện đang có 560 học viên cao học đang được đào tạo tại 2 cơ sở đào tạo Hà Nội và TP.HCM. Tính đến nay, Học viện đã có 2.327 học viên cao học tốt nghiệp, trong đó có 961 Thạc sĩ Kỹ thuật Viễn thông, 621 Thạc sĩ Hệ thống thông tin, 214 Thạc sĩ Khoa học máy tính và 531 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.