Hết nửa năm 2017, có 1 người phải chịu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

VietTimes -- Thanh tra Chính phủ vừa công bố dự thảo báo cáo sơ bộ công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ từ nay tới cuối năm 2017 của cơ quan này. Theo đó, hết 6 tháng đầu năm 2017, có 1 trường hợp người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.
Trụ sở Thanh tra Chính phủ
Trụ sở Thanh tra Chính phủ

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành thanh tra đã triển khai 3.847 cuộc thanh tra hành chính và 136.096 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Kết quả, qua thanh tra phát hiện vi phạm 29.510 tỷ đồng và 4.978 ha đất. từ đó, ngành kiến nghị thu hồi về ngân sách 19.521 tỷ đồng và 4.676 ha đất. hiện đã thu hồi được 5.536 tỷ đồng

Ngoài ra, ngành đã xử phạt vi phạm hành chính 2.469 tỷ đồng, đồng thời xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 9.988 tỷ đồng và 302 ha đất

Ngành đã kiến nghị xử lý xử lý kỷ luật hành chính đối với 724 tập thể, 22 cá nhân, ban hành 82.074 quyết định xử phạt hành chính tổ chức, cá nhân. Và chuyển điều tra hình sự 49 vụ, 113 đối tượng.

Mảng hoạt động thu hút nhiều sự chú ý của công tác thanh tra là giám sát việc minh bạch tài sản của cán bộ, công chức. Theo đó, báo cáo của ngành thanh tra cho biết số người đã kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 đạt tỷ lệ 99,8 %.

Dự thảo Báo cáo này không cho biết số 99,8 % này là bao nhiêu người. Tuy nhiên, theo báo cáo Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng ngày 28/10/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, thì đã có trên 1 triệu cán bộ, công chức hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập nhưng qua xác minh 414 trường hợp thì chưa phát hiện người nào kê khai không trung thực (thời điểm cuối năm 2016).

Qua 6 tháng đầu năm 2017, ngành thanh tra cho biết có có 77 người thuộc diện kê khai được tiến hành xác minh tài sản, thu nhập. Việc xác minh chủ yếu phục vụ cho công tác cán bộ, một số trường hợp được xác minh do trong quá trình công khai tại nơi công tác có phản ánh về việc kê khai tài sản không trung thực hoặc do dư luận, phản ánh của nhân dân và báo chí.

6 tháng đầu năm 2017 chỉ có 1 trường hợp người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, xử lý kỷ luật 4 người do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó có 3 người vi phạm phát hiện từ kỳ trước.

Dự thảo báo cáo không cho biết danh tính 1 người phải chịu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng là ai, cơ quan nào.

Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, hoạt động chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của các cấp, các ngành còn thiếu quyết liệt. Tình hình tham nhũng chưa được đẩy lùi, còn phức tạp. Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng triển khai chưa tích cực và chưa phát huy được hiệu quả thực tế. Việc phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo còn hạn chế.

“Số vụ việc phát hiện còn ít. Công tác phối hợp nắm bắt, nhận định tình hình, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị về công tác phòng chống tham nhũng đôi khi còn thiếu chủ động. Việc nắm bắt tình hình để chủ động tham mưu thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng chưa hiệu quả. Việc xử lý đơn thư tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát hiện tham nhũng còn lúng túng và nhiều vướng mắc khác” – dự thảo nêu

Toàn văn Dự thảo báo cáo sơ bộ công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ từ nay tới cuối năm 2017 đọc tại đây