Hậu bê bối nước mắm, Bộ Nội vụ quyết “chỉnh” hoạt động hội

VietTimes -- Lấy Vinastas là điển hình của việc cấp phép xong nhưng không quản lý nội dung hoạt động của hội, gây ra nhiều bức xúc cho công chúng, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra xem hội có hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ, đúng pháp luật không.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ngày 14/12, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2016 với sự tham dự của lãnh đạo trên 200 tổ chức hội, quỹ có phạm vi hoạt động trong cả nước.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, tính đến tháng 6/2016, cả nước có 68.125 hội, trong đó có 498 hội hoạt động trong phạm vi cả nước, 67.627 hội hoạt động trong phạm vi địa phương. 22.422 hội đặc thù, trong đó 31 hội hoạt động trong phạm vi cả nước. Tổng số biên chế của các hội là 11.871 biên chế; 28 hội hoạt động phạm vi cả nước được giao 686 biên chế.

Tuy nhiên, việc kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước - trực tiếp là Bộ Nội vụ, với các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện rất lỏng lẻo. Vì vậy, Bộ Nội vụ sẽ cần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức hội, lắng nghe được tiếng nói từ cả hai phía.

Ngoài ra, muốn nâng cao được hiệu quả quản lý nhà nước phải nắm được hoạt động, biết được khó khăn, thuận lợi, thành quả, thành tích, công trạng của hội để tập hợp, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, tháo gỡ cơ chế.

Được biết, hiện tại, kinh phí của các hội đang phải tự túc, Nhà nước không bao cấp cho các hội. Chỉ một số hội do Đảng, Nhà nước có nhu cầu và chỉ đạo thành lập thì sẽ được Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Các hội hoạt động trong phạm vi của địa phương, trước đây đã được giao biên chế và được cấp kinh phí, sẽ giữ ổn định từ nay đến năm 2020 để từng bước thực hiện lộ trình khoán kinh phí. Các hội còn lại tự trang trải kinh phí và sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí theo các nhiệm vụ nhà nước giao. Những điểm này thể hiện tư duy đổi mới về việc quản lý các tổ chức hội trong tình hình hiện nay, phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Thứ trưởng Tuấn nói.

Liên quan đến Vinastas, sắp tới, căn cứ vào kết luận và thông báo của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về hội sẽ có hành động trực tiếp đối với những vi phạm của Vinastas, để tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Nội vụ sẽ xem vụ việc của Vinastas là bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng quản lý cũng như tổ chức hoạt động của hội, để đảm bảo chặt chẽ hơn.Vì vậy, bất cứ một văn bản nào đã đóng dấu của hội, chính là đại diện tổ chức hội, không phải đại diện một cá nhân nào. Tổ chức hội chịu trách nhiệm chuyện đó.

Sắp tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan bộ, ban, ngành thực hiện tốt chức năng giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hội, quỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động, không can thiệp vào công việc nội bộ của hội.

Mặt khác, Bộ cũng sẽ đảm bảo tốt việc quản lý nhà nước, bao hàm cả công tác báo cáo định kỳ thường xuyên để cơ quan có liên quan nắm được hoạt động của hội; sửa đổi cơ chế, chính sách, phát huy một cách tốt nhất vị trí của các hội, quỹ, đáp ứng yêu cầu quản lý thống nhất, toàn diện, hiệu quả.

Ngoài ra, Sở Nội vụ các địa phương tham mưu cho chính quyền địa phương, trực tiếp là Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, tạo điều kiện cho các hội quần chúng trên địa bàn hoạt động tốt, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.