Hàng triệu lao động sẽ được tăng lương từ ngày mai

Ngày 1-1-2016, hàng triệu người lao động sẽ được tăng lương tối thiểu vùng, áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Đối tượng áp dụng gồm: Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này) .

Hàng triệu lao động sẽ được tăng lương từ ngày mai ảnh 1
 Ngày mai hàng triệu lao động sẽ được tăng lương.

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp từ ngày 1-1-2016 tới đây như sau:

Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng;

Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng;

Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng;

Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 250.000 - 400.000 đồng/tháng.

Nghị định cũng nêu rõ, mức lương tối thiểu vùng như trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận...

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Hàng triệu lao động sẽ được tăng lương từ ngày mai ảnh 2
 Hội đồng Tiền lương quốc gia đã có những phiên họp căng thẳng chưa từng có trong năm 2015. Ảnh: VIẾT LONG

Để đưa ra được mức lương trên trình Chính phủ, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã nhóm họp ba phiên. Cụ thể, Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 16%, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra mức tăng lương 6 - 7 %. Tuy nhiên, tại phiên họp thứ ba, hội đồng đã bỏ phiếu và lựa chọn phương án điều chỉnh lương tối thiểu tăng 12,4%. Theo Hội đồng tiền lương quốc gia, hội đồng gồm 14 thành viên, qua bỏ phiếu 14 phiếu đều hợp lệ, số phiếu đồng thuận là 92,8%. Đây  được xem là mức đồng thuận cao của các thành viên hội đồng đồng trong ba năm qua.

Theo NLĐ