Năm 2020, lương tối thiểu vùng tăng nhiều nhất 240.000 đồng

Năm 2020, lương tối thiểu vùng tăng nhiều nhất 240.000 đồng

VietTimes -- Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%. Theo đó, mức tăng lương tối thiểu vùng 1 là 4,42 triệu đồng tăng 240.000 đồng so với năm 2019; vùng 2 là 3,92 triệu đồng tăng 210 triệu đồng; vùng 3 là 3,43 triệu đồng tăng 180.000 đồng, vùng 4 là 3,07 triệu đồng tăng 150.000 đồng.
Hàng triệu lao động sẽ được tăng lương từ ngày mai

Hàng triệu lao động sẽ được tăng lương từ ngày mai

Ngày 1-1-2016, hàng triệu người lao động sẽ được tăng lương tối thiểu vùng, áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.