Hải Phòng xây dựng đề án mới thu phí cũ

VIetTimes -- UBND thành phố Hải Phòng đã giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng đề án với tên gọi là thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu đối với xe vận tải container
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Từ cuối năm 2013, Hải Phòng thực hiện thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hải Phòng, số tiền thu từ loại phí này tăng đều theo các năm. Riêng năm 2016 dự kiến đạt 750 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2017, Luật Phí và lệ phí có hiệu lực ban hành sẽ không còn loại phí này.

Vì vậy, UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng đề án mới thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu đối với xe vận tải container theo đúng danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

Loại phí này thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND thành phố.

UBND thành phố và các ngành đang gấp rút hoàn thiện, xây dựng các mức phí phù hợp với thực tế, bảo đảm tính cạnh tranh về môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố và của doanh nghiệp; có tính khả thi để có thể kịp trình kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa 15 sắp tới, kịp tổ chức thu phí ngay trong năm 2017.