Hải Phòng phải tập trung phát triển hệ thống cảng biển

VietTimes -- Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố Hải Phòng phải tập trung thực hiện việc đầu tư Khu bến cảng Lạch Huyện cùng với các khu bến cảng khác trong khu vực Hải Phòng đảm bảo tiến độ, có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng và thực hiện quy hoạch phát triển cảng biển khu vực Hải Phòng.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, thành phố Hải Phòng cần bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; năng động, sáng tạo thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2016.

Thành phố cần lưu ý đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm của thành phố; có các biện pháp, cơ chế chính sách cụ thể để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai; tiếp tục làm tốt công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư; đồng thời tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố Hải Phòng có kế hoạch di dời cảng phù hợp quy hoạch, trong đó xây dựng lộ trình cụ thể và cơ chế, chính sách để thực hiện việc di dời cảng biển.