Hai năm nữa Formosa mới hoàn thành các hạng mục bảo vệ môi trường

VietTimes -- Theo kết quả kiểm tra của Bộ TNMT, Formosa Hà Tĩnh đã thiếu sót 58 hạng mục trong bảo vệ môi trường. Đến nay, công ty này mới hoàn thành 32 hạng mục trong số này, dự kiến đến 6/2018 mới hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn thiếu.
Một góc Formosa Hà Tĩnh. Nguồn Internet
Một góc Formosa Hà Tĩnh. Nguồn Internet

Đây là các thông tin do Formosa báo cáo tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh chiều 23/8 về các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện cam kết xử lý môi trường dự án của Formosa.

Cụ thể, Số 52 hạng mục bảo vệ môi trường Formosa còn thiếu được phân thành 3 loại. Trong đó, 23 hạng mục về hoàn thành và quản lý công trình bảo vệ môi trường, 23 hạng mục cải thiện khu vực lưu trữ chất thải và 12 hạng mục phối hợp thông tin quan trắc bảo vệ môi trường.

Đến nay, Formosa Hà Tĩnh đã hoàn thành 32 hạng mục trong số này. Dự kiến đến 30/12/2016 hoàn thành tiếp 22 hạng mục, tới 30/12/2017 hoàn thiện thêm 2 hạng mục phần giám sát 22 ống khói và tới tận tháng 6/2018 mới hoàn thành nốt 2 hạng mục lắp đặt thêm bể sự cố nước thải của xưởng xử lý nước thải.

Đồng thời, Công ty Formosa cho biết hiện đang khởi động đánh giá kỹ thuật và tác nghiệp công trình xây dựng, dự kiến, đến 3/2019, hệ thống dập cốc khô sẽ đi vào sử dụng.

Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp này chưa có hướng xử lý 1.620 tấn chất thải rắn thông thường do UBND tỉnh Hà Tĩnh chưa có giải pháp chỉ đạo. Với 390 tấn bùn vi phạm, công ty đã ký hợp đồng với đơn vị đủ năng lực xử lý (Công ty Nghi Sơn), hiện đang chờ Bộ TNMT chấp thuận mới tiến hành vận chuyển.