Hà Tĩnh lập 6 tổ giám sát bồi thường thiệt hại vụ Formosa

VietTimes – Quyết định thành lập 6 tổ công tác này được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành vào ngày 19/8. Các tổ có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc kê khai, bồi thường thiệt hại sự cố môi trường do Formosa xả thải gây ra.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, các tổ công tác này sẽ kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc kê khai, xác định thiệt hại tại các huyện, xã, thôn, xóm... trong danh sách phân chia cụ thể kèm theo. Mục tiêu phải đảm bảo nguyên tắc, mục đích, yêu cầu và đúng quy trình theo hướng dẫn của Bộ NNPTNT, kế hoạch của UBND tỉnh và các quy định hiện hành có liên quan.

Các tổ công tác cũng đồng thời có nhiệm vụ tổng hợp kết quả thực hiện bồi thường tại các địa phương và báo cáo về Sở NNPTNT Hà Tĩnh trước 15 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước 16 giờ.

Nếu phát hiện vi phạm, các tổ công tác phải kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.