Hà Tĩnh bắt đầu trả bồi thường sự cố môi trường biển

VietTimes -- Ngày 30/10, chính quyền xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.
Tổng số tiền bồi thường thiệt hại môi trường tại huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh là 207 tỷ đồng.
Tổng số tiền bồi thường thiệt hại môi trường tại huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh là 207 tỷ đồng.

Trước mắt, xã Thịnh Lộc đã chi trả chi trả 1,496 tỷ đồng cho 15 chủ tàu thuyền và 15 lao động của thôn Quang Trung, sau đó chi trả cho tất cả các thôn khác. Đây cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh triển khai chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. 

Huyện Lộc Hà có gần 5.000 lao động bị ảnh hưởng trực tiếp và 744 lao động bị ảnh hưởng gián tiếp từ sự cố môi trường biển. Tổng số tiền bồi thường là 207 tỷ đồng chi trả cho người dân. 

Bước đầu huyện Lộc Hà tiến hành chi trả cho xã Thịnh Lộc và xã Thạch Mỹ với số tiền trên 20 tỷ đồng và sẽ tiếp tục chi trả tiền đền bù cho nhân dân ở các xã còn lại trong thời gian sớm nhất.

Ông Phan Văn Nhàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho biết, huyện Lộc Hà là một trong những địa phương của tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng từ sự cố môi trường biển. Trong vài ngày tới, các đơn vị chức năng sẽ chi trả hết tiền bồi thường cho xã Thịnh Lộc và Thạch Mỹ và sẽ tiếp tục chi trả cho nhân dân các địa phương khác theo chỉ đạo của tỉnh.