Hà Nội yêu cầu có Quy chế tổ chức sự kiện tại Hoàng thành Thăng Long

VietTimes -- UBND Thành phố Hà Nội vừa giao Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội chủ trì và các đơn vị liên quan xây dựng Quy chế tổ chức các hoạt động, sự kiện tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2016.
Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long cần có quy chế tổ chức sự kiện.
Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long cần có quy chế tổ chức sự kiện.

Để xây dựng Quy chế Thành phố cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì dự thảo Báo cáo UBND Thành phố báo cáo Bí thư Thành ủy trước ngày 05/11/2016 các nội dung: Thống kê, tổng hợp các lễ hội, hoạt động, sự kiện tổ chức tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long từ đầu năm 2016 đến ngày 30/10/2016; đánh giá kết quả đạt được về quy mô, nội dung, số lượng khách tham gia, ý nghĩa của sự kiện, những tác động, ảnh hưởng (tích cực, tiêu cực) sau khi kết thúc sự kiện.

Tổng hợp ý kiến dư luận, ý kiến các nhà khoa học, nội dung các tin, bài của cơ quan truyền thông đánh giá, nhận định về quá trình, kết quả thực hiện các hoạt động tại Khu di tích. Đánh giá nội dung các ý kiến, tin, bài phản ánh. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong mối quan hệ phối hợp công tác khi tổ chức các hoạt động, sự kiện giữa cơ quan chủ trì tổ chức hoạt động, sự kiện với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý địa bàn. Những giải pháp thực hiện công tác quản lý việc tổ chức các lễ hội, hoạt động, sự kiện tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long thời gian tới.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội xây dựng biểu mẫu gửi các sở, ngành, đơn vị, hiệp hội chủ động đăng ký tổ chức các hoạt động, sự kiện tại Hoàng thành Thăng Long trong năm 2017 và những năm tiếp theo, tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố để xem xét, công bố rộng rãi; Xây dựng Quy chế tổ chức các hoạt động, sự kiện tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Rà soát thủ tục, quy trình cấp phép, triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động, sự kiện tại Khu di tích đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; Toàn bộ các hoạt động, sự kiện sau khi kết thúc phải có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hoặc tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm giữa các đơn vị liên quan, gửi UBND Thành phố.