Hà Nội yêu cầu: Cán bộ cấp “sổ đỏ” không đảm trách quá 03 năm

VietTimes -- Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu luân chuyển vị trí việc làm của cán bộ thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nguyên tắc không quá 03 năm.
Cán bộ cập "sổ đỏ" tại Hà Nội sẽ phải luân chuyển vị trí làm việc theo nguyên tắc không quá 3 năm.
Cán bộ cập "sổ đỏ" tại Hà Nội sẽ phải luân chuyển vị trí làm việc theo nguyên tắc không quá 3 năm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành kế hoạch đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ông giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch cấp Giấy chứng nhận toàn thành phố và đề xuất giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận đến các quận, huyện, thị xã, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND thành phố và Thường trực Thành ủy để chỉ đạo.

Ở chiều ngược lại, UBND quận, huyện, thị xã cũng phải có trách nhiệm đề xuất chỉ tiêu, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/10/2016.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lập từ 3 - 5 tổ công tác trực tiếp xuống các quận, huyện đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình, cá nhân.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ phải tự rà soát bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cấp sổ đỏ để phân công lãnh đạo phụ trách và vị trí việc làm của từng cán bộ, thực hiện phương châm “rõ người”. Đồng thời, cũng phải tổ chức luân chuyển vị trí việc làm của cán bộ thực hiện công tác này theo nguyên tắc không quá 03 năm; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, khoa học cho từng phòng, ban, bộ phận để “rõ việc”.

Trước đó, Thành ủy Hà Nội cũng đặt mục tiêu đến tháng 6/2017 phải cơ bản hoàn thành việc cấp “sổ đỏ” cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.