Hà Nội trích gần 899 tỷ đồng bổ sung chi cải cách tiền lương

VietTimes -- Số tiền này UBND TP Hà Nội trích cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể và quận, huyện, thị xã để bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016.
Ảnh minh họa, nguồn Internet
Ảnh minh họa, nguồn Internet

Cụ thể, UBND TP Hà Nội quyết định trích thêm hơn 898,728 tỷ đồng đồng từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 của ngân sách cấp thành phố bổ sung cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016. Trong đó, các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể được trích hơn 76,516 tỷ đồng; các quận, huyện, thị xã hơn 822,212 tỷ đồng.

Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể và quận, huyện, thị xã có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí được giao đúng mục đích, đúng chế độ và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Khi kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng hết được chuyển sang kỳ sau để tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, không được sử dụng cho các mục đích khác.

Từ ngày 1/1/2017, Chính phủ sẽ thực hiện việc tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức (mức lương cơ sở hiện hành là 1.210.000 đồng/tháng). Thực tế là tiền lương nhà nước quy định trả cho cán bộ công chức, viên chức mặc dù còn rất thấp nhưng khoản chi này luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi ngân sách nhà nước.