Hà Nội "thúc" các Sở hoàn thiện đề án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

VietTimes -- Theo thông tin từ UBND TP. Hà Nội, đơn vị này vừa đề nghị các Sở, ngành liên quan hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP. Hà Nội đến năm 2020.
Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

UBND TP. Hà Nội nhận được các văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt đề án hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP. Hà Nội đến năm 2020 và báo cáo về việc phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 của Ban Chấp hành Đoàn TP. Hà Nội.

Về việc trên, UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành tiếp tục hoàn thiện đề án, bổ sung nội dung về kế hoạch triển khai (giải pháp, nhiệm vụ gắn với dự kiến kinh phí để xây dựng cơ chế chính sách và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường khởi nghiệp chung do ngân sách đảm bảo kinh phí, ngoài các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp do các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện). Thống nhất với Thành đoàn rà soát, lồng ghép các nội dung hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại đề án để tránh chồng chéo nội dung hoạt động, phân tán nguồn lực của thành phố.

Ngoài ra, xin ý kiến đóng góp của Ngân hàng Đầu tư Phát triển ADB và Tập đoàn FPT, chuyên gia Israel (thông qua Sở Ngoại vụ) và các chuyên gia, tổ chức uy tín, kinh nghiệm về khởi nghiệp trong và ngoài nước; tổng hợp, báo cáo tập thể lãnh đạo UBND TP Hà Nội họp xem xét trước ngày 20/3/2017.