Hà Nội thống kê nhầm hàng loạt biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước

VietTimes -- Việc rà soát danh mục biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước đưa vào các Nghị quyết HĐND TP. Hà Nội đã xảy ra nhiều sai sót như: quá trình tổng hợp danh mục ban đầu có nhiều trường hợp nhầm địa chỉ; có trường hợp là nhà phố, công trình có giá trị kiến trúc khác không phải là biệt thự; hay việc để sót biệt thự.
Một biệt thự cũ trên phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Nguồn: internet)
Một biệt thự cũ trên phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Nguồn: internet)

Ban Pháp chế và Ban Đô thị Hà Nội vừa có ý kiến về việc điều chỉnh danh mục biệt thự ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND của HĐND TP. Hà Nội.

Theo Ban Đô thị (thay mặt hai Ban) tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP, nhiệm kỳ 2006-2011, UBND TP trình HĐND TP ban hành Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn TP. Đề án đã tổng hợp thống kê danh mục 970 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước và có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước quản lý. Sau khi Nghị quyết được HĐND TP thông qua, UBND TP đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc quản lý của Đề án.

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND nhiệm kỳ 2011-2016, UBND TP trình HĐND TP thông qua Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục phố cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và đã xác định danh mục 225 biệt thự cũ trước năm 1954.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND đã nảy sinh những bất cập, khó khăn, vướng mắc nên UBND TP ban hành Quyết định 707/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 về việc thành lập Hội đồng thẩm định TP để rà soát, điều chỉnh danh mục biệt thự kèm theo 2 Nghị quyết trên.

Qua rà soát danh mục biệt thự đã phát hiện nhiều sai sót như: quá trình tổng hợp ban đầu danh mục đưa vào Đề án quản lý có nhiều trường hợp nhầm địa chỉ (do đường phố cải tạo lại, do nằm ở các góc phố hoặc thông nhau ở hai phố); là nhà phố, công trình có giá trị kiến trúc khác không phải là biệt thự; hay việc để sót biệt thự nằm trong các khuôn viên rộng.

Bên cạnh đó, trong công tác quản lý cơ quan chức năng để xảy ra nhiều sai phạm, buông lỏng dẫn đến biệt thự bị phá dỡ, xây dựng mới; thậm chí rất nhiều biệt thự được chính quyền cấp phép phá dỡ xây dựng mới không báo cáo lại Chính phủ, HĐND TP theo Đề án quản lý.

Do vậy, phải điều chỉnh lại danh mục, sửa các sai sót trên, bổ sung biệt thự mới phát hiện và đưa ra khỏi danh mục những biệt thụ đã phá, xây dựng công trình khác, không còn là biệt thự trình HĐND TP quyết định là đúng thẩm quyền và cần thiết.

Đối với Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 Ban Pháp chế và Ban Đô thị đồng tình với UBND TP điều chỉnh danh mục 970 biệt thự, cụ thể:

Đưa 20 biệt thự ra khỏi danh mục, đồng thời xác định lại công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954; đưa 02 biệt thự ra khỏi danh mục, đồng thời xác định là nhà phố; đưa 03 biệt thự ra khỏi danh mục do thống kê trùng 2 lần; điều chỉnh giảm, đưa ra khỏi danh mục 5 biệt thự, điều chỉnh tăng đưa vào danh mục để quản lý 12 biệt thự do thống kê sai; Điều chỉnh lại địa chỉ đối với 51 biệt thự.

Đối với 123 biệt thự đã phá dỡ, trong đó một số đã xây dựng mới, một số hiện trạng đang là ô đất trống, Ban Pháp chế và Ban Đô thị cho rằng, 123 biệt thự đã phá dỡ trên không còn là biệt thự để quản lý theo Đề án quản lý biệt thự của Nghị quyết. Do vậy, đề nghị UBND TP xem xét theo hướng quản lý theo quy hoạch đối với các biệt thự không có giấy phép xây dựng và các ô đất trống sau khi biệt thự bị phá.

Đối với Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND, Ban Pháp chế và Ban Đô thị đồng tình với đề xuất trình của UBND TP về việc điều chỉnh danh mục 225 biệt thự cũ, cụ thể:

Đưa 03 biệt thự ra khỏi danh mục và xác định là công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954; điều chỉnh giảm 04 biệt thự khỏi danh mục do xác định nhầm từ 01 biệt thự mang hai biển số nhà thống kê thành 02 biệt thự; điều chỉnh lại địa chỉ đối với 11 biệt thự.

Như vậy, sau điều chỉnh danh mục biệt thự kèm theo Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND còn lại là 218 biệt thự.