Hà Nội: Thí điểm đưa thiết bị thông minh vào từng hộ gia đình

VietTimes -- Hà Nội sẽ thí điểm đưa thiết bị thông minh vào từng hộ gia đình, có âm thanh và hình ảnh, sử dụng SIM 3G, 4G để người dân có thể thanh toán học phí, điện, nước,... trực tuyến; mỗi thiết bị có mã số riêng cho từng gia đình, định vị GPS số nhà.
Theo lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, việc thí điểm đưa thiết bị thông minh tới từng gia đình nhằm phục vụ các dịch vụ công trực tuyến tốt hơn
Theo lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, việc thí điểm đưa thiết bị thông minh tới từng gia đình nhằm phục vụ các dịch vụ công trực tuyến tốt hơn
Đó là một trong những nội dung mà Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT Thành phố giao Sở TT&TT Hà Nội chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tại cuộc họp ngày 6/7 của Ban chỉ đạo. Việc này sẽ được thực hiện trên nguyên tắc thí điểm, rút kinh nghiệm và hoàn thiện.

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT phải đảm bảo đúng hướng, hiệu quả chắc chắn, bảo mật hệ thống tốt, lựa chọn giải pháp kỹ thuật đồng bộ bền vững để tiến tới hình thành Big Data của Thành phố, xây dựng Trung tâm Dữ liệu (Data Center) thế hệ thứ 4 với công nghệ làm mát bằng không khí.

Cụ thể, về xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) cốt lõi, theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố, ngoài 11 nội dung theo đề xuất của Sở TT&TT - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT TP.Hà Nội, thời gian tới, Thành phố tiếp tục tập trung xây dựng và duy trì CSDL: Dân cư; Đất đai; Doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể; Công chức, viên chức. Thực hiện việc thí điểm 200 cơ sở bán hàng kết nối hệ thống thuế và tính tiền điện tử.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện đặt hàng, thuê dịch vụ CNTT theo quy định để triển khai các phần mềm ứng dụng của Thành phố. Các phần mềm ứng dụng xây dựng đến đâu phải thành lập Hội đồng nghiệm thu đến đó; thực hiện đăng ký bản quyền.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Sở TT&TT thống nhất các đơn vị đang lắp đặt bảng quảng cáo điện tử trong thang máy tại các khu chung cư trên địa bàn Thành phố để phối hợp tuyên truyền sử dụng Dịch vụ công trực tuyến; nghiên cứu lắp thí điểm trước tại tổ dân phố, tòa nhà chung cư có đông dân sinh sống thuộc các quận thiết bị điện tử chuyên dụng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đăng xếp hàng thực hiện dịch vụ (như mô hình tại bệnh viện Xanh pôn).

Lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo Sở TT&TT Hà Nội phối hợp Sở Tài chính xin ý kiến Bộ Tài chính về việc Hà Nội thí điểm cho thu phí các dịch vụ công, thực hiện thí điểm ngay để có nguồn lực tái đầu tư.

Đồng thời, Sở TT&TT cũng được giao chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan xây dựng cổng thông tin điện tử về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đây là nền tảng để thu thập tích hợp dữ liệu phục vụ Hệ sinh thái khởi nghiệp của Thành phố; chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc triển khai dịch vụ công trực tuyến và thu thập, cập nhật đồng bộ dữ liệu của toàn Thành phố.

Đối với Sở Y tế, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo xây dựng CSDL về các bác sỹ, các nhà khoa học liên quan lĩnh vực y tế, các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế, nơi cung cấp dược phẩm và bán hàng y tế. “Đối với các phần mềm do Bộ Y tế chuyển giao, để đảm bảo tính đồng bộ về CSDL của Thành phố và xu thế hội nhập quốc tế về lĩnh vực y tế, Sở Y tế nghiên cứu, đánh giá về các chức năng của phần mềm, ngôn ngữ sử dụng trên phần mềm, các dữ liệu trên phần mềm và khả năng chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng của Thành phố. Trong trường hợp phần mềm của Bộ Y tế không phù hợp (không có tiếng Việt, tiếng Anh; không đầy đủ dữ liệu...) với nhu cầu của Thành phố thì không sử dụng”, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố nêu rõ.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng chỉ đạo Sở LĐTB&XH hoàn thiện CSDL về người có công, người nghèo, người trên 80 tuổi trên địa bàn Thành phố; Công an thành phố Hà Nội cập nhật thường xuyên CSDL dân cư, đôn đốc cảnh sát khu vực cập nhật hàng ngày các biến động về dân cư, nhân khẩu, hộ khẩu...; các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu lãnh đạo các đơn vị rà soát các thủ tục hành chính của đơn vị mình đế làm cơ sở triển khai các dịch vụ công trực tuyến đảm bảo chắc chắn, rút ngắn được quy trình, thời gian, phát huy hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ cập nhật CSDL vào hệ thống. Dự kiến, Thành phố sẽ chỉ đạo triển khai việc thu thập dữ liệu đồng bộ vào cuối tháng 7/2017.