Hà Nội thêm 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

VietTimes -- Theo kế hoạch, Thành phố Hà Nội sẽ triển khai mở rộng 16 dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, trong đó, có 10 DVC trực tuyến cấp huyện, 6 DVC trực tuyến cấp xã việc triển khai sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn.

TP. Hà Nội đang tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4. (Ảnh minh họa).

TP. Hà Nội đang tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4. (Ảnh minh họa).

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND triển khai mở rộng các dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 đã vận hành theo Kế hoạch số 09/KH-UBND của UBND thành phố cho cấp huyện và cấp xã.

Theo kế hoạch, triển khai mở rộng 16 DVC trực tuyến mức độ 3. Trong đó, gồm 10 DVC trực tuyến cấp huyện, 6 DVC trực tuyến cấp xã.

Cụ thể, 10 DVC trực tuyến cấp huyện gồm: Cấp bản sao trích lục hộ tịch (1 DVC); cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường (3 DVC); cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (2 DVC); cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (4 DVC).

Sáu DVC trực tuyến cấp xã gồm: Đăng ký kết hôn; đăng ký lại kết hôn; đăng ký giám hộ; đăng ký chấm dứt giám hộ; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Giai đoạn 1 triển khai 10 DVC truyền cấp huyện tại 18 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Giai đoạn 2 triên khai 6 DVC trực tuyến cấp xã tại 416 xã, thị trấn trực thuộc 18 huyện, thị xã.

Thời gian thực hiện, giai đoạn 1: Triển khai 10 DVC trực tuyến cấp huyện cho 18 huyện, thị xã vận hành chính thức từ ngày 15/7/2017. Giai đoạn 2, triển khai 6 DVC trực tuyến cấp xã cho 416 xã, thị trấn thuộc 18 huyện, thị xã vận hành chính thức từ ngày 15/8/2017.

UBND thành phố yêu cầu chuẩn bị các điều kiện hạ tầng mạng, trang thiết bị, Trung tâm dữ liệu, hệ thống tổng đài tin nhắn hoạt động ổn định, phục vụ việc triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 kết nối cơ sở dữ liệu dân cư thành phố. Cấp tài khoản, đào tạo, hướng dẫn cán bộ, công chức sử dụng phần mềm DVC trực tuyến theo lộ trình thực hiện.

Chuẩn bị, bố trí, sắp xếp hạ tầng thiết bị đầu cuối (máy tính, máy in, máy quét...) phục vụ việc cài đặt phần mềm DVC trực tuyến mức độ 3. Bố trí cán bộ (hoặc huy động lực lượng đoàn viên thanh niên), thiết bị để hỗ trợ người dân nhập hồ sơ trực tuyến khi nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/01/2017 về việc triển khai vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã hoàn thành xây dựng. Theo đó, trong quý I năm 2017, Hà Nội triển khai cung cấp 120 DVC trực tuyến mức độ 3, chia thành 3 đợt.

Cụ thể, Đợt 1: Vận hành chính thức từ ngày 19/1/2017, bao gồm 27 DVC; Đợt 2: Vận hành chính thức từ ngày 1/3/2017, bao gồm 20 DVC; Đợt 3: Vận hành chính thức từ ngày 15/3/2017, bao gồm 73 DVC.