Hà Nội sẽ thu hồi dự án bến, bãi xe đã giao nếu chủ đầu tư chậm triển khai

VietTimes -- Các dự án đầu tư bến, bãi đỗ xe đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư giai đoạn trước năm 2016 không báo cáo tiến độ, TP. Hà Nội sẽ làm rõ trách nhiệm và nếu chậm triển khai do phía chủ đầu tư thì TP sẽ thu hồi và giao dự án cho nhà đầu tư khác.
TP. Hà Nội sẽ xem xét trách nhiệm chủ đầu tư nếu chậm triển khai dự án bến, bãi xe đã được giao
TP. Hà Nội sẽ xem xét trách nhiệm chủ đầu tư nếu chậm triển khai dự án bến, bãi xe đã được giao
UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất với báo cáo, đề xuất của Sở GTVT, đồng thời yêu cầu Sở này phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Thành phố và các địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư bến, bãi đỗ xe trên địa bàn Thành phố đã được chấp thuận đầu tư giai đoạn trước năm 2016; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định.
Đối với nhóm 07 dự án, công trình không có báo cáo: UBND TP. Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì làm việc cụ thể với nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án để làm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ trong thời gian qua.

Trong trường hợp việc chậm trễ triển khai thực hiện dự án thuộc trách nhiệm chính của nhà đầu tư, chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, báo cáo UBND Thành phố thu hồi dự án giao cho nhà đầu tư khác thực hiện. Tiến độ hoàn thành báo cáo UBND Thành phố xong trong tháng 8/2017.

Với nhóm 50 dự án, công trình có báo cáo Thành phố phân loại và chỉ đạo cụ thể.

Thứ nhất, đối với 09 dự án đã triển khai thi công hoàn thành: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc quản lý khai thác sử dụng sau đầu tư của các chủ đầu tư, nhà đầu tư đảm bảo thực hiện theo đúng quy hoạch và giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai, đối với 05 dự án đang triển khai thi công xây dựng: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ việc tổ chức triển khai thi công của nhà đầu tư, chủ đầu tư theo giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý sai phạm. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở GTVT và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hướng dẫn các nhà đầu tư, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư theo đúng quy định.

Thứ ba, với 36 dự án đang trong giai đoạn triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đôn đốc chủ đầu tư, nhà đầu tư của 09 dự án đã và đang triển khai hoàn thiện thủ tục đầu tư khẩn trương hoàn thành dứt điểm các dự án theo quy định. Đồng thời, làm việc cụ thể với chủ đầu tư, nhà đầu tư của 27 dự án chưa triển khai hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trong đó, cần nêu rõ thời gian (khởi công, hoàn thành, đặc biệt là 04 dự án: Bãi đỗ xe ngầm tại Vườn hoa Vạn Xuân; Xây dựng bến xe Khuyến Lương; Xây dựng bãi đỗ xe tĩnh đan xen cây xanh tại lô đất thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm; Đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe tải phía Nam Hà Nội); Làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà đầu tư trong việc chậm trễ triển khai thực hiện dự án; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét thu hồi dự án theo quy định.

Tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung công việc nêu trên báo cáo UBND Thành phố trong tháng 8/2017.