Hà Nội phối hợp với VNPT, Viettel, FPT xây dựng thành phố thông minh

VietTimes -- TP. Hà Nội sẽ hợp tác với VNPT, Viettel, FPT về xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND thành phố Hà Nội sẽ phối hợp đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất hợp tác xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành tập trung của Thành phố gồm các chức năng: Tổng hợp, phân tích dữ liệu kinh tế xã hội phục vụ quản lý, điều hành của Thành phố (trên cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai...); giám sát đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; hỗ trợ khắc phục sự cố, hỗ trợ kỹ thuật khi ứng dụng CNTT; tiếp nhận phản ánh và cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp (thông tin khiếu nại, tố cáo, góp ý...); tích hợp, điều hành các tổng đài 113, 114, 115 xử lý các sự cố khẩn cấp trên địa bàn Thành phố (thiên tai, cháy nổ, chống tội phạm...); kết nối hệ thống camera giám sát an toàn, an ninh trên địa bàn Thành phố; trung tâm thông tin báo chí và truyền hình.

Thiết bị cuối phục vụ người dân trên địa bàn Thành phố kết nối mạng (4G, Wifi...) phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; tích hợp các chức năng như: thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến... Thẻ thông minh phục vụ thanh toán phí các dịch vụ giao thông công cộng...

UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị Tập đoàn VNPT nghiên cứu, đề xuất hợp tác tiếp tục triển khai hạ tầng mạng truyền dẫn trên địa bàn Thành phố; xây dựng hệ thống du lịch thông minh trong việc quản lý làng nghề, khu di tích, khu du lịch...

Công ty cổ phần FPT sẽ hợp tác nghiên cứu, đề xuất hợp tác xây dựng hệ thống Giao thông thông minh trên địa bàn Thành phố. Trong đó, tập trung, thống nhất các trung tâm điều khiển giao thông đơn lẻ trên địa bàn Thành phố, khảo sát và xây dựng mô hình để đưa chức năng điều khiển giao thông thông minh vào Trung tâm giám sát, điều hành tập trung của Thành phố; hệ thống vé của các loại phương tiện giao thông công cộng của Thành phố được tích hợp chung vào một thẻ hoặc điện thoại thông minh...

Liên quan đên hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn Thành phố; xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện, cơ sở y tế và hồ sơ sức khỏe toàn dân; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công trực tuyến, Công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường cũng được thành phố Hà Nội cũng đồng ý cho nghiên cứu, đề xuất hợp tác với Thành phố để thực hiện thực hiện.

Để tiến hành các chương trình hợp tác này, UBND thành phố Hà Nôi đã giao Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc các doanh nghiệp được đề nghị hợp tác với UBND Thành phố khẩn truơng hoàn thiện nội dung đề xuất hợp tác như hình thức hợp tác, phương án triển khai, cơ chế tài chính, dự toán kinh phí... bảo đảm theo quy định. Dự kiến các nội dung hợp tác trên phải được báo cáo thành phố vào giữa tháng 3 tới.