Hà Nội phát hiện 200 nhà đất công bị lợi dụng cho thuê để trục lợi

Theo thống kê chưa đầu đủ của các Bộ, ngành, trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay có khoảng 200 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu của Nhà nước sử dụng không đúng mục đích, dẫn đến tình trạng cho thuê để trục lợi.
Hà Nội phát hiện 200 nhà đất công bị lợi dụng cho thuê để trục lợi

Công tác quản lý, sử dụng hơn 1.000 cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại Hà Nộiđang được phản ánh là thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng “liên doanh, liên kết”, cho thuê để trục lợi. 

 Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước đã được quy định tại Quyết định số 09 và Chỉ thị số 27 ngày 25.8.2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

 Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện việc sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; yêu cầu các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước xử lý nghiêm các sai phạm, trong đó có việc quản lý, sử dụng, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

 "Theo báo cáo của TP Hà Nội và Bộ Tài chính, trên địa bàn TP Hà Nội có 12.111 cơ sở nhà đất đã kê khai, báo cáo, trong đó có 1.493 cơ sở do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc Trung ương (gọi tắt là cơ sở thuộc TW) và 10.618 cơ sở do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc TP Hà Nội (gọi tắt là cơ sở thuộc địa phương). 

 Đến cuối năm 2014 đã thực hiện kiểm tra, rà soát, sắp xếp và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với 11.948 cơ sở, gồm 1.330 cơ sở thuộc TW; 10.618 cơ sở thuộc địa phương", Bộ trưởng Nên cho biết.

 Cũng theo người đứng đầu Văn phòng Chính phủ, theo báo cáo chưa đầy đủ của các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty, trên địa bàn TP Hà Nội đến nay còn khoảng 200 cơ sở nhà, đất sử dụng chưa đúng mục đích được giao

 Ttrong đó, 60 cơ sở cho thuê, cho mượn; 5 cơ sở liên doanh liên kết không đúng quy định; 90 cơ sở bố trí làm nhà ở đan xen trong khuôn viên cần phải di dời; còn lại là các cơ sở sai phạm khác như bị lấn chiếm, bố trí cho các đối tượng khác sử dụng...

 Ông Nên cho biết, đối với các trường hợp này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công.

 "Đồng thời, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra tại TP Hồ Chí Minh và trong Quý 2.2015 sẽ thực hiện trên địa bàn TP Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc Trung ương trên địa bàn. 

 Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan yêu cầu tiếp tục hoàn thiện và thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định", Bộ trưởng Nên khẳng định.

Theo Một thế giới