Hà Nội: Nhiều quận huyện xin đất xây trung tâm hành chính mới

 Lý giải cho việc tăng chỉ tiêu đất xây dựng công trình trụ sở cơ quan thêm hơn 120ha, UBND Thành phố cho biết, đó là do nhiều quận, huyện đăng ký nhu cầu sử dụng đất để xây dựng mới trung tâm hành chính cấp huyện và cấp xã...

Nhiều quận huyện đăng ký xây trung tâm hành chính mới

Nhiều quận huyện đăng ký xây trung tâm hành chính mới

Tăng đất ở khu đô thị, đất trụ sở cơ quan - giảm đất cho cơ sở y tế, giáo dục

Sáng nay (2/12), ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khoá XIV, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố.

Theo Tờ trình của UBND Thành phố, diện tích, cơ cấu các loại đất được điều chỉnh như sau: Đất xây dựng khu, cụm công nghiệp, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 3.246ha, giảm 1.316ha so với chỉ tiêu phân bổ; Đất ở tại đô thị, khu đô thị được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 4.610ha, tăng 2.928ha so với chỉ tiêu phân bổ.

Ngược lại, đất dành cho cơ sở giáo dục, đào tạo được điều chỉnh giảm giảm 4.628ha so với chỉ tiêu phân bổ; Đất ở nông thôn được điều chỉnh tăng 207ha so với chỉ tiêu phân bổ; Về chỉ tiêu đất quốc phòng giảm 1.425ha..

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh, tổng hợp chung giai đoạn 2011-2015, Hà Nội đã thực hiện thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất là 9.668ha, chỉ đạt 52% kế hoạch.

Giải thích cho việc chậm thực hiện thu hồi đất, lãnh đạo UBND thành phố cho rằng, do thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô nên nhiều dự án phải dừng triển khai thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để chờ điều chỉnh quy hoạch theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch phân khu đô thị;

Ngoài ra, thời điểm xây dựng Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố, nền kinh tế chung cả nước cũng như Hà Nội phát triển với chỉ số cao, các nhà đầu tư kỳ vọng vào tăng trưởng kinh tế và đầu tư nên đăng ký nhu cầu sử dụng đất lớn hơn so với khả năng thực hiện. Hơn nữa, từ năm 2012 đến nay, nền kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản trầm lắng.

Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra của HĐND Thành phố cho rằng, ngoài các nguyên nhân mà Thành phố nêu ra, những tồn tại nói trên còn do chất lượng xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thành phố còn bất cập, một số chỉ tiêu chưa sát thực tiễn; công tác theo dõi, cập nhật biến động, kiểm kê đất đai có thời điểm chưa chính xác; kế hoạch sử dụng đất chưa làm tốt vai trò định hướng của nhà nước; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, việc xử lý các vi phạm về đất đai còn chưa nghiêm, kết quả xử lý còn hạn chế.

Đối với kế hoạch sử dụng đất của giai đoạn tiếp theo, Ban Kinh tế ngân sách HĐND Thành phố đề nghị Hà Nội cần làm rõ hơn căn cứ, lý do điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của một số chỉ tiêu như: đất trồng lúa tăng; đất trồng cây lâu năm giảm; đất nuôi trồng thủy sản tăng; đất cơ sở văn hóa giảm; đất cơ sở y tế giảm; đất cơ sở thể dục thể thao tăng; đất xây dựng công trình trụ sở tăng; đất cơ sở tôn giáo tăng...

Ban cũng đề nghị làm rõ lý do 4 chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 có sự chênh lệch với phê duyệt của cơ quan cấp trên và điều chỉnh lớn như đất quốc phòng, đất rừng đặc dụng đều ít hơn Thủ tướng phê duyệt, trong khi đất ở tại đô thị tăng hơn; đặc biệt là đất cơ sở giáo dục – đào tạo giảm 4000ha so với quy hoạch tại Nghị quyết của Chính phủ.

Nhiều quận huyện đăng ký xây trung tâm hành chính mới

Theo giải trình của UBND thành phố, đất cơ sở văn hóa trước đây được xác định gồm 3 loại, là đất cơ sở văn  hóa, đất sinh hoạt động đồng và đất khu vui chơi giải trí công cộng. Nay theo Thông tư mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai, đất sinh hoạt cộng đồng và đất khu vui chơi giải trí công cộng được thống kê vào loại đất khác.

Thành phố cũng khẳng định, trong giai đoạn 2016 -2020, UBND Thành phố đã xác định đất cho nhu cầu cơ sở văn hóa là 139 công trình, dự án với diện tích là 731,91ha, đáp ứng đủ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Về chỉ tiêu đất cơ sở y tế giảm 160ha, Thành phố cho biết, chỉ tiêu này được xác định trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch phát triển hệ thống y tế đến năm 2020 cũng như do cân đối các nguồn lực, khả năng thực hiện và kết quả thực hiện trong các năm 2011-2015.

Việc giảm hơn 4ha đất cơ sở giáo dục – đào tạo, được Thành phố giải thích là căn cứ vào kết quả thực hiện trong thời kỳ 2011 – 2015 và khả năng thực  hiện trong giai đoạn cuối 2016 – 2020 cũng như thực tế đầu tư, phát triển hệ thống giáo dục – đào tạo đạt chuẩn quốc gia chủ yếu thực hiện trên diện tích đất cơ sở giáo dục hiện có, do vậy tổng hợp toàn kỳ giảm.

Về chỉ tiêu đất quốc phòng giảm hơn 1.400ha, Thành phố cho rằng điều này phù hợp với yêu cầu sử dụng đất quốc phòng và phù hợp với khả năng thực hiện của các cơ quan quốc phòng.

Việc tăng chỉ tiêu đất xây dựng công trình trụ sở cơ quan thêm 121 ha, UBND Thành phố giải thích, một số quận, huyện đăng ký nhu cầu sử dụng đất để xây dựng mới trung tâm hành chính cấp huyện và cấp xã trong giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên, UBND Thành phố sẽ chỉ xem xét giao đất khi có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Đối với chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tăng 134,32ha, theo giải thích của UBND Thành phố thì Thành phố xác định nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 là 172 công trình, trong đó bao gồm các công trình lớn như khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (48ha); cơ sở tôn giáo tại huyện Chương Mỹ (10ha)...

Việc tăng chỉ tiêu đất ở đô thị thêm 4519ha được lý giải là do nhu cầu sử dụng đất tăng thêm, bên cạnh đó sau khi thành lập quận bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm thì diện tích 1432hs đất ở nông thôn được chuyển sang đất ở đô thị, nên tăng diện tích này trong chỉ tiêu đất ở đô thị.

Theo VnMedia