Hà Nội nghiên cứu xây dựng khu công nghiệp sáng tạo

VietTimes -- Hà Nội đang lên kế hoạch nghiên cứu mô hình, xây dựng khu công nghiệp sáng tạo của thành phố Hà Nội tại khu công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của thành phố Hà Nội, nhằm hướng tới thhực hiện đề án nghiên cứu hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo TP. Hà Nội đến năm 2020.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo tin từ UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố vừa họp bàn và chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố hoàn thiện đề án hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hà Nội đến năm 2020 nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của người dân Thủ đô.

Mục tiêu chung của đề án là phát triển tạo lập môi trường thuận lợi, phát triển tinh thần khởi nghiệp, xây dựng thành phố Hà Nội là một trong những trung tâm khởi nghiệp và có phong trào khởi nghiệp sáng tạo đứng đầu cả nước, xây dựng thương hiệu “Thành phố khởi nghiệp” nằm trong mục tiêu “Quốc gia khởi nghiệp”, về các mục tiêu cụ thể, dự thảo đề án cần tập trung 5 nội dung chính.

Cụ thể, Thành phố tập trung quyết liệt cải cách TTHC, tạo điều kiện, hỗ trợ về cơ chế chính sách, ban hành các văn bản pháp luật cần thiết để kết nối, liên kết các startup, các quốc gia khởi nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp thành công lại với nhau, xúc tiến đầu mối tập trung để hỗ trợ TTHC, vốn... tạo điều kiện thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thường xuyên tổ chức các phong trào, các cuộc thi, đối thoại giữa chính quyền - người dân... về khởi nghiệp sáng tạo.

Xây dựng tinh thần khởi nghiệp đối với người dân theo hướng: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo và vượt qua những khó khăn, thách thức, dám chấp nhận thất bại để khởi nghiệp tại thành phố Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Thành phố khuyến khích tinh thần dám áp dụng, tiếp thu những thành công của những quốc gia khởi nghiệp thành công trên thế giới để áp dụng tại Hà Nội, tại Việt Nam. Thành phố sẽ có kế hoạch cụ thể xây dựng Trung tâm chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại của thế giới trên địa bàn thành phố.

Nghiên cứu mô hình, xây dựng khu công nghiệp sáng tạo của thành phố Hà Nội tại khu công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của thành phố Hà Nội.

Thành phố khuyến khích, tạo điều kiện về cơ chế thuế, tài chính, đất đai đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu lồng ghép cơ chế, đề xuất mô hình hoạt động của các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ tài chính đảm bảo hoạt động của đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội”.

Lồng ghép với Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch của thành phố xây dựng một số mô hình thí điểm để hỗ trợ các hoạt động kết nối, truyền thông, tổ chức các sự kiện... cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực xúc tiến đầu tư công nghệ mới, sản xuất các mặt hàng chủ lực (dệt may, da giày...) phục vụ xuất khẩu.

Ngoài ra, rà soát, nghiên cứu bổ sung theo phương án giao Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế-Xã hội Thành phố là đầu mối lưu giữ các thông tin liên quan đến khởi nghiệp của Thành phố và thành lập Ban Điều hành đề án. Những nội dung, chương trình cụ thể để triển khai đề án, UBND Thành phố sẽ có các văn bản chỉ đạo riêng.

Thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư  xây dựng lại kết cấu đề án theo hướng phân biệt, tách riêng từng nội dung hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; nghiên cứu cần đánh giá xác thực sự cần thiết kết hợp với thực tiễn của thành phố Hà Nội.

Dự kiến đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội” sẽ được trình UBND thành phố Hà Nội trong tháng 4/2017 theo chỉ đạo của Thành phố.