Hà Nội nghiên cứu giải pháp tăng diện tích cây xanh khu phố cổ

VietTimes -- Trong việc làm rõ một số nội dung Đồ án quy hoạch phố cổ, UBND thành phố yêu cầu nghiên cứu tăng diện tích cây xanh; cập nhật chủ trương mở rộng bãi đỗ xe công cộng đồng bộ với biện pháp cải tạo các khu vực chợ, xây dựng bãi đỗ xe ngầm… khu phố cổ.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 153/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP về đồ án quy hoạch phân khu đô thị H1-1A (khu phố cổ) tỷ lệ 1/2.000.

Thông báo nêu rõ, việc nghiên cứu Quy hoạch phân khu đô thị H1-1A, tỷ lệ 1/2.000 phải đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nói chung và của quận Hoàn Kiếm nói riêng; nội dung của đồ án quy hoạch phân khu phải hướng tới mục tiêu xây dựng khu vực phố cổ Hà Nội theo hướng phát triển du lịch là chủ yếu.

Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-1A phải làm rõ các nội dung : Đánh giá thực trạng các công trình có chiều cao lớn hơn 5 - 7 tầng, bao gồm: Các công trình vi phạm trật tự đô thị, các công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt - trong khoảng thời gian nghiên cứu lập quy hoạch phân khu đô thị H1-1A; đề xuất biện pháp giải quyết.

Nghiên cứu nội dung liên quan đến việc xây dựng tầng hầm, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn và yêu cầu phát triển của khu vực; đề xuất các căn cứ pháp lý, thực tiễn để giải quyết vấn đề cơ sở pháp lý cho việc triển khai.

Đồ án phải xác định rõ các công trình di tích lịch sử, văn hóa trong khu vực phố cổ; đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các công trình này theo quy định của pháp luật.

Xác định danh mục các biệt thự không được phép chuyển đổi mục đích sử dụng, phá dỡ, cải tạo trong khu vực phố cổ; đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình này theo quy định của pháp luật.

Xác định các khu tập thể, chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp thuộc diện phải di dời trong khu vực phố cổ; cập nhật chủ trương nghiên cứu quy hoạch và các biện pháp để phát triển căn hộ cho thuê đáp ứng mục tiêu phát triển dịch vụ, du lịch.

Thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu biện pháp để tăng diện tích cây xanh của khu vực phố cổ; cập nhật chủ trương nghiên cứu quy hoạch liên quan đến các giải pháp kết nối giao thông đường sắt và ý tưởng, biện pháp cải tạo vòm cầu trong khu vực phố cổ để đưa vào khai thác, sử dụng.

Cập nhật chủ trương nghiên cứu quy hoạch liên quan đến việc đầu tư xây dựng, mở rộng các bãi đỗ xe công cộng, đồng bộ với các ý tưởng, biện pháp cải tạo các khu vực chợ, xây dựng các bãi đỗ xe ngầm... trong khu vực phố cổ.

Xác định các công trình tôn giáo trong khu vực phố cổ và các biện pháp quản lý về quy hoạch, kiến trúc, đất đai, xây dựng đối với các công trình này; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý quy mô dân số, đáp ứng được yêu cầu về thực tiễn và xu hướng phát triển; cập nhật chủ trương nghiên cứu quy hoạch và đảm bảo sự khớp nối đồng bộ với đồ án quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.

UBND TP yêu cầu Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc và đơn vị có liên quan phải tổ chức nghiên cứu kỹ, chuẩn bị đầy đủ các cơ sở lý luận về thực tiễn, về pháp lý, khoa học để tham mưu, báo cáo UBND TP Hà Nội đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung, điều chỉnh một số quy định quản lý không còn phù hợp, đảm bảo quy hoạch phân khu đô thị H1-1A có tính khả thi, đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn và xu hướng phát triển.