Hà Nội muốn đột phá về công nghệ thông tin vào cải cách hành chính

VietTimes -- Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2017 sẽ cung cấp tối thiểu 40% thủ tục hành chính của Sở, ban, ngành; quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trực tuyến mức độ 3, 4.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 08 về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020, trong đó có nội dung đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính.

Theo đó, đến hết năm 2017 Thành phố sẽ cung cấp tối thiểu 40% thủ tục hành chính của Sở, ban, ngành; quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trực tuyến mức độ 3, 4.

Thành phố xác định CNTT là trọng tâm để cải cách hành chính, vì vậy đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, các cơ quan nhà nước thành phố cung cấp tối thiểu 40% thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4.

Thành phố phấn đấu 100% đơn vị sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối cổng dịch vụ công thống nhất toàn thành phố và kết nối với hệ thống dịch vụ công mức độ 3, 4.

Một trong những mục tiêu Hà Nội đặt ra trong năm 2017 là tạo bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin như xây dựng hệ thống một cửa điện tử dùng chung kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến; hệ thống quản lý điều hành, văn phòng điện tử; phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu dân cư.

Với hệ thống quản lý điều hành, văn phòng điện tử sẽ nâng cấp, áp dụng hệ thống quản lý điều hành văn bản đồng bộ với ứng dụng văn phòng điện tử dùng chung, liên thông 3 cấp, quản lý hồ sơ công việc và kết quả xử lý công việc của từng cán bộ, công chức trên mạng. Liên thông, tích hợp với hệ thống của các Bộ, ngành. Tập trung các cơ sở dữ liệu và các ứng dụng dùng chung về Trung tâm dữ liệu của Thành phố.

Về khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ tra cứu dữ liệu dân cư cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu như: Ngân hàng, doanh nghiệp, tuyển quân, văn phòng công chứng, thông tin người nghèo, người có công; quản lý xử lý vi phạm hành chính theo các lĩnh vực; quản lý thông tin các đối tượng xã hội. Đồng thời, tích hợp cơ sở dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để hỗ trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra chéo trong quá trình cấp đăng ký kinh doanh; kiểm soát cá nhân, tổ chức kinh doanh ngành, nghề và các dịch vụ đặc biệt...

Định hướng đến 2020, Hà Nội phấn đấu dẫn đầu cả nước về chính quyền điện tử và Thành phố thông minh; nằm trong top đầu các Thành phố trong khu vực Đông Nam Á. Cung cấp trên 70 -80 % dịch vụ công mức 3, 4 đồng bộ trên địa bàn.