Hà Nội muốn cùng VCCI hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội vừa giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Viện Tin học doanh nghiệp (thuộc VCCI) trong công tác triển khai hoạt động thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Hà Nội giao Sở TT&TT phối hợp với Viện Tin học DN (VCCI) hỗ trợ DN dịch vụ công trực tuyến.
Hà Nội giao Sở TT&TT phối hợp với Viện Tin học DN (VCCI) hỗ trợ DN dịch vụ công trực tuyến.

UBND TP. Hà Nội vừa nhận được văn bản của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc hợp tác triển khai hoạt động thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trong đó, VCCI đã mời UBND các tỉnh, thành phố phối hợp và giao cho sở, ngành trên địa bàn tỉnh, thành phố cùng hợp tác tổ chức một số hoạt động: Tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức tuyên truyền phổ biến về ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến đối với doanh nghiệp; tổ chức đào tạo tập huấn có hướng dẫn thực hành ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động của doanh nghiệp; xây dựng các cổng dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp.

Về việc này, UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối của thành phố Hà Nội phối hợp Viện Tin học doanh nghiệp (thuộc VCCI) trong công tác triển khai hoạt động thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Sở GTVT chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, chủ động triển khai các hoạt động hợp tác tổ chức hội thảo, tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức; đào tạo, tập huấn thực hành ứng dụng; xây dựng các cổng dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp theo ý kiến của VCCI tại văn bản trên đúng quy định và thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố.