Hà Nội: Miễn, giảm lệ phí cho doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến

VietTimes -- UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền việc miễn, giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng.
Tiến tới đảm bảo 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được giải quyết trong vòng 2 ngày làm việc.
Tiến tới đảm bảo 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được giải quyết trong vòng 2 ngày làm việc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản vừa ký công văn 3427 về việc chỉ đạo phối hợp đẩy mạnh đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trên địa bàn thành phố. Theo đó, công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, nội dung về giải pháp nâng cao tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư qua mạng điện tử, TP Hà Nội phải đạt chỉ tiêu tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử từ 10 - 15% trước ngày 1/10/2016; tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đầu tư qua mạng điện tử đạt 10% trước ngày 1/1/2017.

Đồng thời, cũng nhằm thực hiện cam kết của UBND TP Hà Nội về việc đảm bảo 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được giải quyết trong vòng 2 ngày làm việc và nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, lãnh đạo UBND thành phố đề nghị Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc; các Sở KH&ĐT, Tài chính, TT&TT; Ban Quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Cục Thuế TP Hà Nội; và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội giao Sở KH&ĐT tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng và đảm bảo 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được giải quyết trong vòng 2 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Cục Thuế thành phố báo cáo tiến độ thực hiện việc cấp mã số thuế tự động để tạo mã số doanh nghiệp và thực hiện phân cấp cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp theo quy định. Trước hết, Cục Thuế thành phố phối hợp đảm bảo việc cấp mã số doanh nghiệp trong thời gian 4 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển đến khi chưa thực hiện việc cấp mã số thuế tự động.

Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng được giao nghiên cứu đề xuất Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giải quyết việc sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí điện tử trong đăng ký doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu, nộp, quản lý phí, lệ phí; đồng thời hiện đại hóa giao dịch này.

UBND TP Hà Nội giao cho Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền việc miễn, giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng theo hướng: Miễn việc thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng từ 15/6/2016 đến 31/12/2016; Giảm 50% mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng từ 1/1/2017 cho đến 31/12/2017; và từ 1/1/2018, việc thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng theo đúng quy định.

Đối với các cơ quan đăng ký đầu tư trên địa bàn Hà Nội (Sở KH&ĐT, Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc), UBND thành phố yêu cầu các cơ quan này phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài.