Hà Nội hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị truyền hình trực tuyến các phiên tòa

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội yêu cầu TAND TP, VKSND TP cung cấp hồ sơ, các đề xuất cụ thể và phối hợp với các sở Thông tin và Truyền thông và Tài chính để được xem xét, hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị truyền hình trực tuyến các phiên tòa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mới đây, Sở Tài chính đề nghị UBND TP. Hà Nội giao TAND TP, VKSND TP đề xuất cụ thể về việc trang thiết bị thuộc lĩnh vực truyền hình trực tuyến tại các phiên tòa cùng các hồ sơ liên quan gửi các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính thẩm định, tổng hợp.

Về việc trên, UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Tòa án Nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố lập kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện; chủ trì, phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thẩm định, báo cáo UBND thành phố xem xét, hỗ trợ từ nguồn kinh phí chương trình công nghệ thông tin của thành phố.

Sở Tài chính phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu, báo cáo UBND thành phố xem xét, hỗ trợ kinh phí thực hiện đúng quy định.

TAND TP, VKSND TP chủ động cung cấp hồ sơ, các đề xuất cụ thể và phối hợp với các sở Thông tin và Truyền thông và Tài chính để được xem xét, hỗ trợ theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.