Hà Nội giảm tối thiểu 10% biên chế được giao trong 5 năm tới

VietTimes -- Đến nay, toàn TP Hà Nội đã giảm được 55 phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp; giảm 35 trưởng phòng, ban, 136 phó phòng, ban; phấn đấu đến hết năm 2020 - 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Ảnh minh họa, nguồn internet

Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ.

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội: Năm 2016, tổng số biên chế công chức, viên chức toàn TP khoảng trên 137.000 người (công chức khoảng trên 12.000 người), thấp hơn nhiều tổng số biên chế được Trung ương giao.

Đến nay, qua rà soát, sắp xếp, toàn TP Hà Nội đã giảm được 55 phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp; giảm 35 trưởng phòng, ban, 136 phó phòng, ban.

Cụ thể, ở khối các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội của TP, sau sắp xếp đến nay đã giảm được 9 đầu mối phòng, ban (11,8%); giảm 9 đơn vị sự nghiệp (34,6%); giảm 9 cán bộ cấp trưởng phòng, ban, giảm 20 cán bộ cấp phó phòng, ban.

Khối các cơ quan trực thuộc UBND TP, sau sắp xếp đã giảm được 46 phòng ban (22,5%); giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, sau rà soát, sắp xếp đã giảm từ 401 xuống còn 208 đơn vị, giảm 121 đơn vị (30,2%)...

Ở khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, dự kiến đến năm 2017 giảm 69 biên chế so với hiện nay (giảm chi ngân sách khoảng 9,94 tỉ đồng/năm); đến năm 2020 giảm 413 người so với hiện nay (giảm chi ngân sách khoảng 59,5 tỉ đồng/năm).

Khối cơ quan chính quyền sẽ giảm 704 hợp đồng có chỉ tiêu đã tồn tại nhiều năm, tinh giản biên chế 115 cán bộ, công chức, viên chức, phấn đấu đến hết năm 2020 - 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015.

Hà Nội kiên quyết sắp xếp, hợp nhất, giải thể những đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả kéo dài hoặc chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lại các đơn vị theo hướng giảm chi ngân sách, tăng dần tự chủ.