Hà Nội dự toán thu ngân sách năm 2015 tăng gần 20%

Con số dự toán tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) này của TP. Hà Nội năm 2015 đã tăng hơn gần 23.000 tỷ đồng (tăng hơn 19,3%) tổng NSNN mà thành phố thu được năm 2014.
Hà Nội dự toán thu ngân sách năm 2015 tăng gần 20%

UBND Hà Nội vừa công bố dự toán ngân sách năm 2015 với dự toán tổng thu NSNN trên địa bàn là 141.690 tỷ đồng.

Trong tổng thu ngân sách của thành phố, thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) là 125.010 tỷ đồng; thu từ dầu thô là 4.000 tỷ đồng; thu từ xuất nhập khẩu là 12.680 tỷ đồng.

Về thu ngân sách địa phương, dự toán năm 2015 thu 59.072,511 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp là 56.292,520 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là 779,991 tỷ đồng; huy động đầu tư theo Luật Ngân sách Nhà nước là 2.000 tỷ đồng.

Chi ngân sách địa phương dự toán năm 2015 là 59.072,511 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 24.315,680 tỷ đồng, trong đó chi từ nguồn vốn ngoài nước là 350,680 tỷ đồng; Chi trả nợ và hoàn trả các khoản huy động là 703 tỷ đồng; Chi thường xuyên là 32.859,966 tỷ đồng; Dự phòng ngân sách là 1.183,405 tỷ đồng; Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính là 10,460 tỷ đồng.

Năm 2014, tổng thu NSNN do ngành thuế Hà Nội thực hiện đạt 118.700 tỷ đồng, vượt dự toán được giao 3,1%, thông tin được công bố ngày 27/12, tại lễ tổng kết công tác thuế năm 2014 của TP. Hà Nội.

Theo Bizlive