Hà Nội điều chỉnh giảm vốn đầu tư 83 dự án năm 2016

VietTimes -- UBND TP Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh giảm vốn 83 dự án, kinh phí 1.910,360 tỷ đồng năm 2016; và giảm kế hoạch vốn 74 dự án với tổng kinh phí là 329,156 tỷ đồng năm 2015 kéo dài thời hạn thực hiện và thanh toán sang năm 2016.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và năm 2015 kéo dài thời hạn thực hiện, thanh toán sang năm 2016.

Cụ thể, đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016: Thành phố sẽ điều chỉnh giảm vốn của 83 dự án, kinh phí 1.910,360 tỷ đồng; Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 31 dự án và bổ sung cho Chương trình đầu tư Xây dựng Nông thôn mới, kinh phí 879,376 tỷ đồng; Sử dụng vốn từ điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2016 là 1.030,984 tỷ đồng để bù đắp ngân sách Thành phố đã ứng giao kế hoạch đầu năm 2016 cho 26 công trình trọng điểm và công trình quan trọng của Thành phố.

Đối với kế hoạch vốn đầu tư năm 2015 kéo dài thời hạn thực hiện và thanh toán sang năm 2016: Thành phố điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 74 dự án với tổng kinh phí là 329,156 tỷ đồng, bao gồm 102,005 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản (XDCB) tập trung và 227,151 tỷ đồng vốn trái phiếu xây dựng Thủ đô (TPXDTĐ); Đối với phần vốn cho giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm thực hiện giải ngân theo cơ chế linh hoạt: Điều chỉnh giảm 687,079 tỷ đồng, bao gồm 412,181 tỷ đồng vốn XDCB tập trung và 274,898 tỷ đồng vốn TPXDTĐ.

Kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt cho các dự án, công trình trọng điểm sau khi điều chỉnh là 482,587 tỷ đồng cho phép thực hiện đối với 23 dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2011-2015 theo tiến độ và phương án được duyệt, không phụ thuộc mức vốn giao của từng dự án, không vượt tổng mức đầu tư của từng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ triển khai thực hiện dự án; đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm tối đa chi phí thực hiện dự án; thực hiện thanh, quyết toán dự án đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Nhà nước và Thành phố; kịp thời báo cáo UBND Thành phố qua đầu mối là Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao.