Hà Nội điều chỉnh đầu tư 68 tỷ đồng cho dự án thẻ vé điện tử cho vận tải công cộng

VietTimes -- Tổng vốn và nguồn vốn thực hiện dự án là 68.253 triệu VNĐ, trong đó: Vốn ODA tài trợ không hoàn lại 350.000.000 JPY, tương đương 65.100 triệu VNĐ; vốn đối ứng 3.153 triệu VNĐ (do ngân sách TP Hà Nội cấp).
Các loại phương tiện vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội sẽ dùng chung thẻ vé liên thông - Ảnh: Q.V
Các loại phương tiện vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội sẽ dùng chung thẻ vé liên thông - Ảnh: Q.V

UBND TP. Hà Nội vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh văn kiện dự án hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội. Dự án do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) viện trợ không hoàn lại.

Theo đó, tổng vốn và nguồn vốn thực hiện dự án là 68.253 triệu VNĐ, trong đó: Vốn ODA tài trợ không hoàn lại 350.000.000 JPY, tương đương 65.100 triệu VNĐ; vốn đối ứng 3.153 triệu VNĐ (do ngân sách TP Hà Nội cấp).

Dự án được thực hiện trong hời gian 2 năm (2017- 2019) nhằm tăng cường năng lực kỹ thuật và năng lực quản lý của các cơ quan đối tác thuộc UBND thành phố để phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng ở Hà Nội.

Dự án sẽ triển khai một số nghiên cứu cụ thể và ban hành một số quy định, hướng dẫn liên quan đến thiết kế, quản lý, vận hành hệ thống vé liên thông. Từ đó, tăng cường sử dụng vé điện tử liên thông trong hệ thống giao thông công cộng tại Hà Nội, đảm bảo tính đồng bộ, tính kết nối, thống nhất, tích hợp giữa các công nghệ của các dự án đang triển khai và sẽ triển khai trong thời gian tới trên địa bàn thành phố.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Giao thông vận tải Hà Nội (chủ dự án) chịu trách nhiệm đảm bảo hiệu quả, không trùng lặp lãng phí vốn tài trợ và vốn của thành phố và đạt được mục tiêu của dự án.

Đồng thời, trình UBND thành phố phê duyệt ủy ban điều phối chung theo thỏa thuận tại Biên bản thảo luận đã ký giữa Sở Giao thông vận tải và JICA ngày 31/8/2017.

Trước đó, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký biên bản thảo luận Dự án Hợp tác kỹ thuật “Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội”.

Dự án sẽ xây dựng nền tảng kỹ thuật chung cho hệ thống thẻ vé điện tử liên thông cho tất cả các phương tiện giao thông công cộng tại Hà Nội, như xe buýt nhanh (BRT), xe buýt đô thị và tàu điện ngầm, qua đó giúp hành khách sử dụng các loại hình phương tiện công cộng tiện lợi hơn chỉ bằng một thẻ vé thông minh duy nhất.

Trong tương lai, thẻ vé điện tử cũng có thể được sử dụng như tiền điện tử tại nhiều trung tâm mua sắm ở Hà Nội.

JICA quyết định hỗ trợ dự án Hợp tác kỹ thuật để giải quyết vấn đề trên thông qua xây dựng “Hướng dẫn thiết kế và Yêu cầu kỹ thuật” phục vụ cho việc triển khai thẻ vé điện tử liên thông và hệ thống thu soát vé tự động cho tất cả các phương tiện giao thông công cộng ở Hà Nội.

Như vậy, có thể nói dự án sẽ góp phần tạo dựng cơ sở phát triển Hà Nội thành thành phố thông minh trong những năm tới.