Hà Nội điều chỉnh 14 chức danh lãnh đạo các Ban quản lý dự án

VietTimes -- UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các văn bản bổ nhiệm 14 chức danh lãnh đạo thuộc 5 Ban Quản lý các dự án đầu tư của Thành phố.
Việc đầu tư cơ sở, hạ tầng của Hà Nội thời gian qua là rất lớn.
Việc đầu tư cơ sở, hạ tầng của Hà Nội thời gian qua là rất lớn.

Theo đó, các chức danh lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm thuộc: Ban Quản lý dự án đầu tư (BQLDAĐT) xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội; BQLDAĐT xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội; BQLDAĐT xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội; BQLDAĐT xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội; BQLDAĐT xây dựng công trình Văn hóa- Xã hội thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố điều động, bổ nhiệm ông Đào Ngọc Hà, Phó Trưởng ban BQLDAĐT Xây dựng khu đô thị mới Hà Nội giữ chức vụ PGĐ BQLDAĐT xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội;

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng ban BQLDAĐT xây dựng khu đô thị mới Hà Nội giữ chức vụ PGĐ BQLDAĐT xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội;

Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hà, Giám đốc BQLDA Phát triển giao thông đô thị, Sở GTVT giữ chức vụ PGĐ BQLDAĐT xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội;

Điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Trường, Giám đốc BQLDA phát triển công trình đô thị, Sở Xây dựng giữ chức vụ PGĐ BQLDAĐT xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội;

Điều động, bổ nhiệm ông Hà Văn Khanh, Phó Trưởng ban BQLDAĐT và Xây dựng khu đô thị mới Hà Nội giữ chức vụ PGĐ BQLDAĐT xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội;

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Duân, Phó Giám đốc BQLDA hạ tầng Tả Ngạn Hà Nội giữ chức PGĐ BQLDAĐT xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội;

Điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Tùng, PGĐ BQLDA hạ tầng Tả Ngạn Hà Nội giữ chức PGĐ BQLDAĐT xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội;

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Bình, PGĐ BQLDA hạ tầng Tả Ngạn Hà Nội giữ chức Phó Giám đốc BQLDAĐT xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội;

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thanh, Giám đốc BQLDA giao thông 1, Sở Giao thông Vận tải giữ chức vụ PGĐ BQLDAĐT xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội;

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc BQLDA giao thông đô thị, Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ PGĐ BQLDAĐT xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội;

Điều động, bổ nhiệm ông Chu Mạnh Tuấn, Giám đốc BQL các dự án đầu tư xây dựng tài nguyên và môi trường Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc BQLDAĐT xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội;

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc BQLDA giao thông 3, Sở GTVT giữ chức vụ PGĐ BQLDAĐT xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội;

Điều động, bổ nhiệm ông Đặng Việt Trung, Giám đốc Ban Quản lý Chỉnh trang đô thị, Sở Xây dựng giữ chức vụ PGĐ BQLDAĐT xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội;

Điều động, bổ nhiệm ông Đàm Xuân Dũng, Giám đốc BQLDA các công trình hạ tầng xã hội, Sở Xây dựng giữ chức vụ PGĐ BQLDAĐT xây dựng công trình Văn hóa- Xã hội thành phố Hà Nội;

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Giám đốc BQLDA trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội giữ chức vụ PGĐ BQLDAĐT xây dựng công trình Văn hóa- Xã hội thành phố Hà Nội.

Các lãnh đạo trên  được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số  0.8, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 10/2/2017.