Hà Nội đấu giá 5 khu “đất vàng” của chủ Rạp Tháng 8

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội (chủ Rạp Tháng 8) thu hồi và giao 5 địa điểm nhà, đất đang khai thác cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) bán đấu giá.

Hà Nội sẽ đấu giá các khu đất vàng của Cty TNHH MTV Hà Nội.

Hà Nội sẽ đấu giá các khu đất vàng của Cty TNHH MTV Hà Nội.

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã có thông báo về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp về phương án sử dụng các cơ sở nhà, đất sau cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội.

Theo đó, UBND TP giao Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội có báo cáo giải trình và phương án trả nợ, trả nợ khoản tiền thuê nhà với Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội trước khi thực hiện cổ phần hóa.

Địa điểm nhà, đất của Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội thành phố sẽ thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường bán đấu giá 5 địa điểm, gồm: số 23 phố Thái Thịnh, quận Đống Đa; số 17-19 phố Đặng Dung, quận Ba Đình và 3 địa điểm tại huyện Đông Anh.

Đối với 6 địa điểm nhà, đất còn lại, giao Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội xây dựng phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo khả thi và hiệu quả.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND TP và Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội thống nhất phương án trả nợ, phương án sản xuất kinh doanh, báo cáo tại cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP.

Văn phòng UBND TP có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND TP việc thực hiện kết luận, chỉ đạo trên.