Hà Nội đặt mục tiêu đến 2020 hoàn thành GPMB 52 dự án trọng điểm

VietTimes – Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 2.700 dự án, trong đó có 52 dự án, công trình trọng điểm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã ký ban hành Nghị quyết số 08/NQ-TU về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

Theo đó, từ năm 2010 đến tháng 6/2016, trên địa bàn TP có 3.073 dự án phải thực hiện thu hồi đất. Trong đó, thành phố đã hoàn thành GPMB 1.711 dự án, với tổng diện tích đất hơn 8.462ha, chi trả hơn 54.829 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 213.554 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và bố trí tái định cư cho 9.924 hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở.

Trong giai đoạn tới, Hà Nội đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành GPMB khoảng 2.700 dự án (trong đó có 52 dự án, công trình trọng điểm) với diện tích thu hồi đất gần 6.000ha, liên quan tới trên 80.000 hộ dân, số tiền bồi thường, hỗ trợ khoảng 60.000 tỷ đồng, cần bố trí tái định cư cho khoảng 19.000 hộ dân.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ổn định cuộc sống cho người bị thu hồi đất, bảo đảm bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; Giảm dần các vụ việc khiếu kiện, không để phát sinh “điểm nóng” và tình trạng khiếu kiện đông người do nguyên nhân thu hồi đất, GPMB.

Thực tế, công tác GPMB trên địa bàn TP vẫn là công việc có rất nhiều khó khăn, phức tạp và còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như: Tiến độ GPMB của phần lớn các dự án, kể cả một số dự án trọng điểm còn chậm; việc giải quyết yêu cầu tái định cư chưa đồng bộ, có mặt còn bất cập; tình trạng khiếu nại liên quan đến GPMB vẫn diễn biến phức tạp; việc công khai, minh bạch trong cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện còn hạn chế.