Hà Nội đặt chỉ tiêu tiết kiệm 1.500 tỉ để tăng lương

Hà Nội vừa giao các đơn vị của thành phố cắt giảm tới 20% kinh phí chi thường xuyên năm 2016 với tổng số tiền tiết kiệm được gần 1.500 tỉ đồng.
Hà Nội đặt chỉ tiêu tiết kiệm 1.500 tỉ để tăng lương

Theo chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Hà Nội, ngoài cắt giảm 10% chi thường xuyên theo quy định của trung ương, Hà Nội tiếp tục cắt giảm thêm 10% chi thường xuyên nữa, dành tổng kinh phí tiết kiệm được từ chi thường xuyên khoảng 1.500 tỉ đồng để cải cách tiền lương.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu khác trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Theo đó, cắt giảm 100% kinh phí tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

Cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thu hồi đối với các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai đúng cam kết hoặc giấy phép; cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp.

Đối với đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các cơ quan, đơn vị và tổ chức thuộc thành phố phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích và bảo đảm thực hành tiết kiệm; thực hiện nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ do thành phố quản lý; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.

Đối với các quận, huyện, thị xã, thực hiện tiết kiệm tối thiểu 12% kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, tiếp khách, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí và tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào.

Thực hiện chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án để phấn đấu tiết kiệm từ 10-15% tổng mức đầu tư.

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc sử dụng tối thiểu 40% (riêng ngành Y tế 35%) số thu được để lại theo chế độ để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố phải tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi.

Hạn chế mua sắm ôtô và các trang thiết bị đắt tiền, chỉ trang bị ôtô theo chức danh, xe phục vụ công tác chung theo khả năng ngân sách cho các đơn vị mới thành lập, thay thế xe quá niên hạn không thể sửa chữa hoặc sửa chữa không hiệu quả, thực hiện xử lý kịp thời số xe dôi dư đúng quy định; nghiên cứu phương án khoán xe công theo nghị quyết Quốc hội.

Theo Tuổi Trẻ