Hà Nội chưa áp dụng hình thức đi chung xe đối với xe hợp đồng của Grab

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội vừa chính thức có ý kiến về đề xuất dịch vụ đi chung xe của Công ty TNHH Grab taxi. Theo đó, UBND TP. Hà Nội đồng ý chưa áp dụng hình thức này do chưa có các biện pháp đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe, không phù hợp với một số quy định pháp luật.
Theo UBND TP. Hà Nội hình thức dịch vụ đi xe chung của Cty Grab taxi chưa có các biện pháp đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe, không phù hợp với một số quy định pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet).
Theo UBND TP. Hà Nội hình thức dịch vụ đi xe chung của Cty Grab taxi chưa có các biện pháp đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe, không phù hợp với một số quy định pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet).

Sau khi nhận được văn bản của Bộ Giao thông vận tải về việc lấy ý kiến đối với đề nghị của Công ty TNHH Grab taxi về dịch vụ đi chung xe đối với xe hợp đồng. Mới đây, UBND TP cũng đã có công văn trả lời.

Công văn nêu rõ, dịch vụ đi chung xe ghép các hành khách có trùng hành trình vào 1 chuyến xe (chia sẻ hành trình), do vậy tối ưu hoá hiệu quả vận hành xe và giảm số lượng xe lưu thông trên đường.

Tuy nhiên, dịch vụ này chưa có các biện pháp đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe, bảo vệ quyền lợi của hành khách; không phù hợp với quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 45 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; không có trong nội dung kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng ban hành kèm theo Quyết định 24/QĐ-BGTVT ngày 7/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng; hiện nay chưa có quy định quản lý đối với hình thức vận tải này.

Để đảm bảo an toàn, bảo vệ quyền lợi của hành khách và công tác quản lý của cơ quan nhà nước, UBND TP. Hà Nội thống nhất với Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 6781/BGTVT-VT ngày 22/6/2017 tạm thời chưa áp dụng hình thức đi chung xe đối với xe hợp đồng trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian chờ quy định của Bộ Giao thông vận tải đối với hình thức vận tải này.

UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan của Bộ nghiên cứu các giải pháp quản lý hình thức vận tải mới, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời đảm bảo an toàn và quyền lợi của hành khách đi xe.