Hà Nội: Chủ tịch quận chịu trách nhiệm nếu để tình trạng nhà siêu mỏng

VietTimes -- UBND thành phố Hà Nội mới ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn thành phố.
Những căn nhà kỳ dị trên đường Vành đai 1, đoạn Ô Đống Mác - đê Nguyễn Khoái.
Những căn nhà kỳ dị trên đường Vành đai 1, đoạn Ô Đống Mác - đê Nguyễn Khoái.

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã phải chỉ đạo các phòng ban chuyên môn sâu sát, quyết liệt trong công tác, tổ chức thực hiện quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết dứt điểm các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng còn tồn đọng và không để phát sinh các trường hợp phát sinh mới. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình, xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm trật tự xây dựng của chủ đầu tư và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, hoàn thành trước tháng 12/2016, báo cáo UBND TP kết quả giải quyết.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh thêm các trường hợp siêu mỏng, siêu méo trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

Sở Xây dựng phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Thanh tra xây dựng tăng cường công tác than tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt quan tâm, có phương án xử lý các thửa đất, công trình không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng (có diện tích dưới 15m2).

Đối với các Dự án mở đường theo quy hoạch đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư,  các Chủ đầu tư phải phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã khảo sát các thửa đất ngoài chỉ giới không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, đề xuất đủ kinh phí trong tổng mức đầu tư của Dự án để thực hiện thu hồi theo quy định.