Hà Nội áp dụng sổ điểm điện tử từ năm học 2016 - 2017

VietTimes -- Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, từ năm học 2016-2017, đơn vị này sẽ áp dụng quy chế quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử  tất cả các trường THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên toàn thành phố. Trách nhiệm quản lý sổ điểm điện tử được giao về cho hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường.
Từ năm học 2016-2017, đơn vị này sẽ áp dụng quy chế quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử.
Từ năm học 2016-2017, đơn vị này sẽ áp dụng quy chế quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử.

Quy định về việc cập nhật điểm trong sổ điểm điện tử nêu rõ: Giáo viên bộ môn trực tiếp nhập điểm vào sổ điểm điện tử theo định kỳ. Điểm số được cập nhật vào sổ điểm này phải thống nhất với điểm trong sổ ghi điểm giấy cá nhân của giáo viên.

Ban giám hiệu định kỳ kiểm tra tiến độ, tỷ lệ đánh giá điểm kiểm tra theo quy định vào cuối mỗi tháng của năm học. Kết quả kiểm tra lấy làm căn cứ xếp loại việc thực hiện tiến độ kiểm tra, đánh giá học sinh mỗi tháng/học kỳ.

Ngoài ra, việc điều chỉnh các sai sót trong quá trình nhập thông tin, điểm số trên phần mềm theo đề nghị của giáo viên phải được sự đồng ý của hiệu trưởng, có lưu vết trên hệ thống. Khi sửa chữa dữ liệu phải có sự chứng kiến của đại diện ban giám hiệu, ban quản trị và người đề nghị chỉnh sửa số liệu và được ghi nhận đầy đủ các điều chỉnh trong hồ sơ lưu trữ.

Kết thúc năm học, nhà trường gửi trực tuyến dữ liệu về kết quả học tập của học sinh lên hệ thống phần mềm, phòng GD&ĐT tập hợp, lưu trữ dữ liệu và gửi báo cáo trực tuyến thông tin của các đơn vị trực thuộc lên Sở GD&ĐT thông qua chức năng phần mềm quản lý thông tin giáo dục.

Bên cạnh đó, trách nhiệm quản lý sổ điểm điện tử là hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng có trách nhiệm xét duyệt học sinh được lên lớp, không được lên lớp, danh hiệu thi đua, danh sách học sinh phải kiểm tra lại các môn học, rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định: Lãnh đạo UBND TP đã và sẽ trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc điện tử hóa sổ điểm. “Việc này sẽ tiện lợi vô cùng. Hãy tưởng tượng, khoảng 1,7 triệu cuốn sổ học bạ sẽ được lưu lại để sau này thấy được hành trình của mỗi con người. Đó chính là kho dữ liệu. Số liệu này sẽ tạo thành những Trung tâm dữ liệu (DATA CENTER) lưu lâu dài, đi theo học sinh suốt đời để sau này thành nguồn phân tích cho các công ty, doanh nghiệp tuyển người”, ông Chung cho biết.