Hà Nội 100% sở, ngành và địa phương kết nối liên thông qua Internet

VietTimes -- 100% sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP. Hà Nội đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản thống nhất và kết nối, liên thông trên môi trường mạng. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh trong 5 tháng đầu năm đạt tỷ lệ 71% hồ sơ giao dịch trực tuyến, việc cấp phép đầu tư FDI trực tuyến đạt 100%.
100% sở, ngành, địa phương Hà Nội sử dụng phần mềm quản lý văn bản thống nhất.
100% sở, ngành, địa phương Hà Nội sử dụng phần mềm quản lý văn bản thống nhất.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 174/BC-UBND tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a về Chính phủ điện tử quý II/2017.

Theo đó, từ tháng 3/2016, thành phố đã thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa Văn phòng Chính phủ và UBND thành phố qua hệ thống trục liên thông.

Ngoài ra, 100% sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn của thành phố đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản thống nhất và kết nối, liên thông trên môi trường mạng.

Hiện nay, hệ thống đang duy trì hoạt động ổn định. Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố tiếp tục duy trì là kênh tiếp nhận ý kiến góp ý, chuyên mục hỏi đáp trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính.

Trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, thành phố đã triển khai phần mềm sổ điếm điện tử cho khối THPT và THCS phiên bản dành cho giáo viên trên điện thoại thông minh (eSchool). Đã xây dựng phần mềm học bạ điện tử cho 1,7 triệu học sinh và đang tiếp tục hoàn thiện các tính năng theo yêu cầu thực tế. Tính đến hết tháng 4, đã cấp hơn 70.000 tài khoản cho người sử dụng và có trên 18.000.000 lượt truy cập hệ thống.

Lĩnh vực đăng ký kinh doanh trong 5 tháng đầu năm đạt tỷ lệ 71% hồ sơ giao dịch trực tuyến, cấp phép đầu tư FDI đạt tỷ lệ hồ sơ giao dịch trực tuyến là 100%...

Ngoài ra, TP. Hà Nội cũng đã tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực như: Đưa thông tin về hệ thống quan trắc môi trường không khí tại 10 điểm; hệ thống quan trắc chất lượng nước Hồ Tây; hệ thống quan trắc lượng mưa và bản đồ úng ngập lên Cổng Giao tiếp điện tử thành phố; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng; triển khai ứng dụng trong giám định bảo hiểm y tế; thí điểm khám và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho nhân dân tại 10 phường; triển khai hệ thống giao thông thông minh…