Giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải

VietTimes -- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ra Thông báo kết luận về việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải, theo đó, Thủ tướng \ yêu cầu giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới qui định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Riêng ô tô chạy bằng nhiên liệu điêzen cho phép thực hiện đến 31/12/2017. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương đề xuất phương án thực hiện, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2017.

Cũng tại văn bản này, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính, các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam (PVN), Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg và các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, trong đó nêu rõ những nội dung đã đủ điều kiện để áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo lộ trình yêu cầu thực hiện ngay, những vấn đề còn tồn tại phải có giải pháp khả thi để thực hiện đúng Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2017.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của các cơ quan và quá trình theo dõi việc thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ quan dự thảo phân công nhiệm vụ các bộ, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, bảo đảm tính khả thi, rõ trách nhiệm và tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, theo trao đổi với VietTimes về vấn đề này, Hiệp hội  các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, đơn vị này đã đề xuất lùi lại lộ trình Euro 4 lần này do nhiên liệu chưa tương ứng.

Cụ thể, VAMA cho hay, nhiên liệu của động cơ Euro 4 khác với các loại nhiêu liệu hiện nay, tuy nhiên đến hiện tại VAMA vẫn chưa nhận được bất kỳ công văn xác nhận nào từ Chính Phủ về việc sẽ có nhiêu liệu đáp ứng cho động cơ Euro 4 trên thị trường.