Giới thiệu ông Lê Quốc Phong làm Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn

Hội nghị Ban Thường vụ TƯ Đoàn lần thứ 14 (khóa 10) hôm nay diễn ra phiên hội nghị chuyển giao lãnh đạo, kiện toàn chức danh Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn khóa 10, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Ông Lê Quốc Phong, ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Ông Lê Quốc Phong, ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Theo phân công của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Theo đó, Ban Thường vụ biểu quyết để ông Nguyễn Đắc Vinh rút khỏi Ban chấp hành TƯ Đoàn, thôi chức danh Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn.

Ban Thường vụ thông qua tờ trình nhân sự do Bộ Chính trị giới thiệu ông Lê Quốc Phong, ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam để Ban Thường vụ trình Ban chấp hành bầu vị trí Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn khóa 10.

100% đại biểu (29/29) đã đồng ý giới thiệu ông Lê Quốc Phong để hội nghị Ban chấp hành TƯ Đoàn bầu Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn vào ngày mai, 21/4.

Phát biểu trước hội nghị, ông Lê Quốc Phong cám ơn sự tín nhiệm cao của Ban Thường vụ; cám ơn nguyên Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã tạo điều kiện để công tác kế nhiệm tốt đẹp.

Theo Tiền Phong