Giao Bộ Công thương lên kế hoạch cổ phần hóa Cty mẹ - TCty Phát điện 1

VietTimes -- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1.
Sau khi xác định giá trị sẽ tiến hành cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1- (Ảnh minh họa).
Sau khi xác định giá trị sẽ tiến hành cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1- (Ảnh minh họa).

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương sớm tính toán lộ trình, kế hoạch cụ thể và thông báo với Kiểm toán Nhà nước để tiến hành kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề về tài chính trước khi định giá doanh nghiệp của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương có trách nhiệm quyết định lựa chọn tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1.

Giao Bộ Tài chính nghiên cứu quy trình tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, hợp đồng mẫu mua bán cổ phần đối với nhà đầu tư chiến lược. Đồng thời, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, giải trình ý kiến các Bộ về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.