Bộ GTVT bàn giao vốn nhà nước tại 8 doanh nghiệp đường thủy nội địa

VietTimes -- Bộ GTVT vừa chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu 35,2 tỷ đồng vốn nhà nước tại 8 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

8 Công ty được chuyển giao nằm trong 10 đơn vị sự nghiệp công lập quản lý bảo trì đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam được cổ phần hóa theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2014.

Theo báo cáo của Vụ Quản lý Doanh nghiệp (Bộ GTVT), tám công ty cổ phần này thực hiện cung ứng dịch vụ công ích bảo trì đường thủy nội địa, có vốn điều lệ bình quân là 8,68 tỷ đồng/đơn vị, vốn điều lệ cao nhất là 11,6 tỷ đồng, thấp nhất là 6,45 tỷ đồng. Vốn nhà nước bình quân là 4,4 tỷ đồng/đơn vị, cao nhất là 5,9 tỷ đồng, thấp nhất là 3,2 tỷ đồng. Tỷ lệ nắm giữ của nhà nước đều ở mức chi phối từ 51-52% vốn điều lệ, chỉ duy nhất một đơn vị có tỷ lệ này là 48%.

Sau khi được chuyển giao, các doanh nghiệp này vẫn tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GTVT về mặt quản lý nhà nước, kể cả vấn đề về thi đua, khen thưởng. Toàn bộ 24 người đại diện phần vốn mà trước đây Bộ GTVT giao nhiệm vụ sẽ tiếp tục đảm nhiệm công việc này theo chỉ đạo của SCIC.

Các đơn vị này đã hoàn thành cổ phần hóa, chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần hóa từ đầu năm 2015. Năm 2016, thực hiện chủ trương tách bạch chức năng chủ sở hữu và chức năng quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích, Bộ Giao thông Vận tải đã có Nghị quyết chỉ đạo thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 8 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 về SCIC.

SCIC sẽ tiếp nhận nguyên trạng phần vốn nhà nước, bao gồm cả người đại diện phần vốn nhà nước hiện nay.