Giảm giá vé tàu hỏa theo giá nhiên liệu

Công ty TNHH vận tải Đường sắt Sài Gòn vừa điều chỉnh giá vé tàu nhằm phù hợp với giá nhiên liệu giảm để hu hút khách đi tàu trong thời kỳ thấp điểm.

Người dân đến thanh toán tiền vé tàu điện tử tại ga Sài Gòn

Người dân đến thanh toán tiền vé tàu điện tử tại ga Sài Gòn

Thời gian áp dụng giảm giá vé từ ngày 5-9 đến hết ngày 11-9. Các vé đã bán vé trước thời điểm trên không thu thêm hoặc trả lại tiền chênh lệch.

Cụ thể, đối với tàu SNT2, SE26 giảm 10% giá vé hiện hành các loại chỗ từ ngày5-9 đến hết ngày 11-9trong chặng từ ga Sài Gòn, Biên Hòa đến ga Nha Trang.

Đối với tàu SNT1, SE25 giảm 10% giá vé hiện hành các loại chỗ cho các hành khách đi tàu từ ngày 7-9 đến hết ngày 11-9 từ ga Nha Trang đến ga Biên Hòa, Sài Gòn.

Công ty TNHH vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ tiến hành điều chỉnh giá vé trên hệ thống bán vé, đồng thời niêm yết giá vé tại ga.

Theo Tuổi trẻ