Giảm giá vé đối với chủ xe quanh trạm BOT từ 5km đến 10km

VietTimes -- Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất với Tổng cục Đường bộ về việc giảm giá vé cho các chủ xe quanh trạm BOT, Bộ Giao thông vận tải thống nhất việc giảm giá dịch vụ đường bộ phải đảm bảo khả thi về phương án tài chính của dự án.

Ảnh minh họa. Báo Xây dựng

Ảnh minh họa. Báo Xây dựng

Theo đó,  đối với các trạm BOT đặt trong phạm vi dự án, thực hiện phương án giảm giá đối với các chủ xe trong bán kính 5km quanh trạm, đối với các dự án có tính chất đặc biệt thì xem xét bán kính đến 10km quanh trạm.

Mức giảm giá là 100% với xe buýt, 50% với các loại xe không sử dụng để kinh doanh, từ 10% đến 40% đối với các loại xe khác.

Đối với các trạm BOT có tính chất đặc thù như: thu giá tuyến tránh, thu hỗ trợ các tuyến cao tốc, thu hoàn vốn cho cả quốc lộ và cao tốc song hành thì tùy điều kiện cụ thể của từng trạm, phạm vi giảm giá đối với các chủ xe có bán kính không quá 10 km quanh trạm.

Mức giảm giá là 100% với các loại xe buýt và các loại xe không sử dụng để kinh doanh, từ 20% đến 60% với các loại xe khác.       

Đối với các dự án BOT đã quyết toán trong năm 2017 nhưng chưa ký phụ lục hợp đồng, Bộ Giao thông chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét  ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian thu theo giá trị đã quyết toán.

Đối với các dự án chưa thu giá dịch vụ, Bộ Giao thông vận tải giao vụ Đối tác công tư chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính, Tổng cục Đường bộ, Nhà đầu tư rà soát lại phương án tài chính, mức giá để đề xuất phương án thu nhằm hạn chế bất cập.