Gần 6.000 phương tiện bị thu hồi phù hiệu, đình chỉ qua hộp đen

VietTimes -- Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2016, cơ quan chức năng cả nước đã xử lý vi phạm đối với 7.118 phương tiện, thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến có thời hạn một tháng với 5.923 xe.
Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2016, cơ quan chức năng cả nước đã xử lý vi phạm đối với 7.118 phương tiện, thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến có thời hạn một tháng với 5.923 xe.
Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2016, cơ quan chức năng cả nước đã xử lý vi phạm đối với 7.118 phương tiện, thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến có thời hạn một tháng với 5.923 xe.

Số liệu vừa được Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết trong báo cáo 9 tháng đầu năm 2016.

Cụ thể, cơ quan chức năng các địa phương cả nước đã tiến hành xử lý vi phạm đối với 7.118 phương tiện giao thông. Trong đó, thu hồi phù hiệu và đình chỉ khai thác tuyến có thời hạn một tháng với 5.923 xe; từ chối cấp phù hiệu đối với 1.185 xe thông qua thiết bị giám sát hành trình.

Chỉ tính riêng trong tháng 9/2016, Sở GTVT các tỉnh thành đã xử lý 1.416 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là 1.203 xe; từ chối cấp phù hiệu là 213 xe).

Liên quan đến tình hình vi phạm tốc độ, cả nước có tổng số 74.400 lần vi phạm quá tốc độ. Lũy kế đến hết tháng 9/2016 trên cả nước, hệ thống máy chủ của Tổng cục đã "soi" được 1,48 triệu lần phương tiện vi phạm quá tốc độ.